Adres OBS De Vlinderhof

Kaart met markering op: OBS De Vlinderhof,

Ir. Mentropweg 72
9341 AT Veenhuizen
Telefoon: (0592) 388 355

E-mail: obs@devlinderhof.nl
Website: www.devlinderhof.nl

Directeur: Nanda Versnel
Aantal leerlingen: 105
Aantal personeelsleden: 10
Aantal groepen: 4-5
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

Basisschool de Vlinderhof is centraal gelegen in het dorp Veenhuizen. Rond de school ligt een ruim schoolplein en een groot grasveld voorzien van speeltoestellen. De school is omgeven door moderne woningbouw en veel groen. Op zeer korte afstand van de school ligt het gymnastieklokaal, waar de gymlessen voor de groepen 3 t/m 8 verzorgd worden.

Visie van de school

De Vlinderhof is een openbare basisschool waar veiligheid, respect voor elkaar en de wereld om ons heen een centrale plaats innemen. We streven ernaar de kinderen op een plezierige manier te begeleiden naar zelfstandigheid en zelfverantwoordelijkheid. Er wordt gewerkt in combinatiegroepen, waarin tegemoet gekomen wordt aan de individuele ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Hierbij gebruiken we de moderne lesmethoden en leermiddelen.

Bijzonderheden

In Veenhuizen wordt sinds 1842 onderwijs gegeven. In die tijd werd in het kader van resocialisatie onderwijs verzorgd door de 'Maatschappij van Weldadigheid'. In 1893 werd een school voor de kinderen van de ambtenaren in gebruik genomen.  In 1967 werd de eerste steen voor het huidige gebouw gelegd door het toenmalige schoolhoofd dhr. B.J. van Veen. De school stond toen te boek als o.l.s. Veenhuizen. In het schooljaar 1986/1987 werd de naam gewijzigd in o.b.s de Vlinderhof. Omdat het aantal leerlingen toenam, is de school in de loop der jaren uitgebreid met een gemeenschapsruimte (1988), een speellokaal en een extra entree (2000), een lokaal en een personeelsruimte (2009).