Adres CBS De VeenSter

Kaart met markering op: CBS De VeenSter,

Kerklaan 12
9341 AV Veenhuizen
Telefoon: (0592) 388 285

E-mail: directie.veenhuizen@cogdrenthe.nl
Website: www.cbsdeveenster.nl

Directeur: Dhr. R. van den Berg
Aantal leerlingen: 44
Aantal personeelsleden: 1 directeur, 5 groepsleerkrachten, 1 vakleerkracht.
Aantal groepen: 3
Christelijk Onderwijs
Daltonschool

Ligging van de school

In het centrum van het schitterende dorp Veenhuizen. Op korte afstand van woonwijken, sporthal, sportvelden en zwembad.

Visie van de school

De VeenSter biedt onderwijs aan dat niet alleen gericht is op vergaren van kennis, maar ook op de sociaal-emotionele ontwikkeling. We proberen kinderen een veilig klimaat te bieden, waar Christelijke waarden en normen gelden. Waar ze samen met anderen kunnen leren en spelen en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige, sociaal redzame mensen met eigenwaarde en respect voor de ander.

Daltonschool

Op onze nieuwe website kunt u lezen waar onze Daltonschool voor staat. Ook een Daltonschool is een basisschool met als doel: zorgen dat uw kind goed wordt voorbereid op de toekomst. Dit betekent dat het kind de optimale voorbereiding voor het vervolgonderwijs en de verdere toekomst krijgt. Toch onderscheidt een Daltonschool zich van het reguliere basisonderwijs, namelijk door de visie. Daarin staan de Dalton-principes centraal: verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking. Op de pagina Daltononderwijs vindt u meer informatie over de visie en uitgangspunten die aan het Daltononderwijs ten grondslag liggen.

Herkomst van de naam VeenSter: Ster wijst naar het geboorteverhaal van Jezus Christus. Veen is de grond waarop wij wonen en werken. VeenSter een mooie, kindvriendelijke naam.

Het pand waarin de school is gevestigd, was oorspronkelijk een R.K. kerk en gebouwd in 1826. In 1928 vond de verbouwing plaats en kon het Christelijk onderwijs van start. Sindsdien zijn er regelmatig aanpassingen geweest en zodoende vindt het onderwijs plaats in een keurig modern gebouw.

De laatste veranderingen in het gebouw hebben o.a. ook plaatsgevonden op het gebied van de ICT. Er zijn digitale schoolborden geplaatst in de midden- en bovenbouw en is er een klein draadloos netwerk naast het gewone computernetwerk.