Adres OBS De Marke

Kaart met markering op: OBS De Marke,

Molenweg 1
9301 JD Roden
Telefoon: (050) 50 174 34


E-mail: info@demarke-roden.nl
Website: www.demarke-roden.nl

 

Directeur: José Wolters
Aantal leerlingen: 250
Aantal personeelsleden: 22
Aantal groepen: 10
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De school ligt in een rustige buurt, bij het centrum van Roden. Er is veel groen rond de school en er is een zeer ruim bemeten speelplaats, met een voetbalveld, een groot plein en diverse speeltoestellen.

Visie van de school

De Marke  is een moderne openbare basisschool, die toegankelijk is voor alle kinderen, ongeacht hun afkomst of levensovertuiging.
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan, dat de school een gezellige sfeer uitstraalt en dat er een goed pedagogisch klimaat heerst. Kinderen moeten zich thuis voelen op hun school. Daarom is er ook aandacht voor de interesses, zorgen en pleziertjes van de kinderen.
Op De Marke wordt naast een klassikaal leerstofaanbod ook gewerkt met een taaksysteem. Voor beide vormen van leerstofaanbod geldt, dat er ruimte is voor de individuele verschillen in mogelijkheden van de kinderen. ICT neemt in dit alles, geleidelijk een steeds belangrijkere plek. De school beschikt dan ook over ruim 60 computers en een apart instructielokaal. 
Meestal verloopt de ontwikkeling van kinderen zonder noemenswaardige problemen, maar daar waar dat niet het geval is, bieden wij extra zorg en aandacht.

Bijzonderheden

De Marke is in 1993 ontstaan uit een fusie van 2 scholen. Het gebouw dateert uit 1955 en is diverse keren gerenoveerd en aangepast aan de huidige onderwijskundige uitgangspunten. 
Een kenmerk van De Marke is ook, dat wij vinden dat de kinderen, de ouders en het schoolteam gezamenlijk, ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid, invloed moeten hebben op het schoolgebeuren. De Marke is bezig zich geleidelijk verder te ontwikkelen in de richting van een brede school. In de wintermaanden wordt incidenteel na schooltijd de mogelijkheid aan kinderen geboden om kosteloos aan bepaalde activiteiten deel te nemen en verder onderhoudt de school goede contacten met allerlei maatschappelijke instellingen die directe raakvlakken met het onderwijs hebben. Daar waar wenselijk, wordt er concreet aan gewerkt om deze te intensiveren.
Voor onze kinderen vinden wij het ook belangrijk dat zij zich op cultureel, creatief en maatschappelijk terrein ontwikkelen en kennis maken met de wereld om hen heen. In dat verband vinden jaarlijks diverse activiteiten plaats. Excursies naar bedrijven en maatschappelijke instellingen, museumbezoek, gastlessen, creatieve middag, bezoek aan concerten en andere voorstellingen, een dagje Assen, Groningen en Amsterdam enz. zijn structureel in ons jaarprogramma opgenomen.