Adres GBS De Rank

Kaart met markering op: GBS De Rank,

Floralaan 3
9301 KE Roden
Telefoon: (050) 501 78 40

E-mail: rankroden@noorderbasis.nl
Website: www.gbs-de rank.nl

Directeur: de heer J. Weening
Aantal personeelsleden: 13
Aantal groepen: 6
Gereformeerd onderwijs, onderdeel van NoorderBasis, scholen met de Bijbel www.noorderbasis.nl

Ligging van de school

De school ligt op een rustige locatie.  Het gebouw heeft een prachtig speelterrein. De school staat in een rustige wijk aan de rand van Roden, in de bloemenbuurt; pal achter de Albert Heijn en dicht bij het Mensinghebos.

Christelijke identiteit

Jezus Christus is de Heer van ons leven. Als leerkrachten, ouders en kinderen zijn we blij dat God ons gemaakt heeft en van ons houdt. We willen Gods liefde delen, vieren en uitstralen!

Onderwijs

In de kleutergroepen ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor structuur in spelen en werken. In de andere groepen bouwen we met een gevarieerd leerstofaanbod verder aan samenwerking, zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Als het beter is voor een kind passen we de leerstof aan op zijn of haar niveau: uitgebreidere uitleg als een kind het erg moeilijk vindt, of verrijkende taken en onderwerpen als een kind meer uitdaging nodig heeft.

Kenmerken

  • christelijke identiteit zichtbaar in bijbellessen, vieringen en onderlinge omgang
  • veilig schoolklimaat
  • aandacht voor elk individueel kind
  • goede zorg en onderwijsresultaten
  • aandacht voor verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerking
  • goede contacten tussen ouders en school
  • bovenschoolse plusklas
  • Engels vanaf groep 5