Artikel Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

 

Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

Gelijke kansen voor de peuters in de gemeente Noordenveld door krachten te bundelen.


Harmonisatie peuterspeelzalen en kinderopvang

Inleiding

In de gemeente Noordenveld gaan de peuterspeelzalen en kinderopvang per 1 september 2017 harmoniseren. Deze harmonisatie heeft alleen gevolgen voor ouders van peuters van 2 - 4 jaar, die nu een peuterspeelzaal bezoeken.

Wat is harmonisatie?

De Nederlandse regering heeft zich tot doel gesteld om onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen meer op elkaar af te stemmen. De verschillen tussen peuterspeelzalen en kinderopvang zullen verdwijnen. De gemeente Noordenveld wil dat ieder kind in de gemeente gelijk kansen heeft op kinderopvang/peuteropvang. Alle huidige locaties en activiteiten van de peuterspeelzalen blijven bestaan.

Financiering

Eén van de zaken die gaat veranderen is de financieringsstructuur. Iedere ouder met een gelijk inkomen, werkend of niet, gaat uiteindelijk dezelfde (inkomensafhankelijke) bijdrage betalen.

Hoe is het nu?

Op dit moment worden de peuterspeelzalen gesubsidieerd door de gemeente. Ouders betalen alleen een inkomensafhankelijke ouderbijdrage. Kinderopvang wordt niet gesubsidieerd door de gemeente.

Hoe is het ná harmonisatie?

Voor de peuterspeelzaal/kinderopvang betalen ouders een vast bedrag per uur. Dit bedrag varieert per aanbieder. Wat ouders uiteindelijk zelf betalen hangt af van het inkomen. Een deel van de kosten krijgen ouders terug via de kinderopvangtoeslag of de gemeente.

Kinderopvangtoeslag

Ouders komen hiervoor in aanmerking als ze beide werken, studeren, een inburgeringscursus volgen. Voor kinderopvangtoeslag geldt géén inkomensgrens. Op www.toeslagen.nl vindt u alle voorwaarden voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Subsidie van de gemeente

Ouders die niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag komen in aanmerking voor een gesubsidieerde plaats op de peuterspeelzaal/kinderopvang. Peuters kunnen maximaal 2 dagdelen per week gebruik maken van een gesubsidieerde plaats op de peuterspeelzaal/kinderopvang.

Gelijke kosten

Ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag betalen de volledige factuur aan de kinderopvang/peuterspeelzaal en ontvangen zelf de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag, betalen een ouderbijdrage waarin de (gemeentelijke) subsidie al is verrekend. In beide gevallen zijn (bij hetzelfde inkomen) de uiteindelijke kosten, dus na verrekening van de kinderopvangtoeslag of subsidie, hetzelfde.

Wat moet u als ouder doen?

Door de harmonisatie verandert een aantal gegevens in uw contract, zoals het uurtarief en het registratienummer van de peuterspeelzaal (dit heeft u nodig als u kinderopvangtoeslag aan wilt vragen). Daarom ontvangt u van de peuterspeelzaal een nieuwe overeenkomst.
Als u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag moet u deze zelf gaan aanvragen bij de belastingdienst.

Als uw kind op dit moment één van de peuterspeelzalen in de gemeente Noordenveld bezoekt krijgt u binnenkort een uitnodiging van de SPiN (Stichting Peuterspeelzalen in Noordenveld) voor een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst krijgt u uitleg over de veranderingen die deze harmonisatie met zich mee brengt.

Heeft u nog vragen over de harmonisatie van de peuterspeelzalen en kinderopvang dan kunt u contact opnemen met Wilma Nijland, beleidsmedewerker van de gemeente Noordenveld. U kunt haar bereiken op telefoonnummer 14050 of via mail postbus@gemeentenoordenveld.nl.