Artikel Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) biedt (onder voorwaarden) startende en gevestigde ondernemers de mogelijkheid tot het verkrijgen van een lening en/of een periodieke uitkering voor het levensonderhoud. Voorgaande geldt voor cliënten die een inkomen hebben onder de voor hen geldende bijstandsnorm, danwel onder de voor hen geldende bijstandsnorm dreigen te raken.

Het Bbz 2004:

  • voorkomt dat ondernemers in een uitkeringssituatie belanden middels het financieren van gevestigde bedrijven;
  • is een uitstroominstrument voor (potentiële) ondernemers met een uitkering op grond van de Participatiewet;
  • is een laatste mogelijkheid voor financiering van bedrijfskapitaal voor mensen met een WW-uitkering die een bedrijf willen starten.

Doelgroep van het Bbz 2004

Gevestigde ondernemers (gevestigde zelfstandige) die tijdelijk niet beschikken over voldoende middelen om in hun bestaan te voorzien en/of behoefte hebben aan bedrijfskapitaal, maar hiervoor geen financiering kunnen krijgen, kunnen een beroep doen op de regeling Bbz 2004 voor een bedrijfskrediet (8% rente) danwel een uitkering levensonderhoud (renteloze lening).

Het Bbz 2004 is een kredietregeling voor personen die vanuit een uitkeringspositie een bedrijf willen starten en hiervoor geen financiering kunnen krijgen, de zogenaamde startende zelfstandige. Naast financiering (8% rente) bestaat voor hen de mogelijkheid om gedurende een periode van maximaal 36 maanden een aanvullende uitkering voor levensonderhoud te ontvangen (in de vorm van een renteloze lening).
Voor ondernemers die meer dan 10 jaar op rij een eigen onderneming hebben gehad en ouder zijn dan 55 jaar (oudere zelfstandige) zijn er mogelijkheden tot aanvullende bijstand en beperkte kredietmogelijkheden. Voorwaarde is o.a. dat het bedrijf niet meer levensvatbaar is en het bedrijf toch nog een minimaal resultaat oplevert.

Tot slot biedt de regeling Bbz 2004 voor ondernemer die hun bedrijf willen beëindigen (beëindigende zelfstandige), de mogelijkheid gedurende de afronding van de zaken voor maximaal 12 maanden aanvullende bijstand voor levensonderhoud te ontvangen.

Het voorgaande is een samenvatting van de regeling Bbz 2004. Heeft u het vermoeden dat u in aanmerking komt voor de regeling, dan verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente Noordenveld.