Artikel Wijzigingsformulier IOAW en IOAZ en toelichting op wijzigingsformulier

Wanneer u een wijzigingsformulier nodig heeft, kunt u deze aanvragen via telefoonnummer (050) 502 72 23, of via e-mail: soza@gemeentenoordenveld.nl.
Vergeet niet uw naam en geboortedatum in de mail te vermelden.

 

Toelichting wijzigingsformulier

 U hoeft het formulier alleen in te vullen en in te leveren wanneer er zich een wijziging heeft voorgedaan in uw omstandigheden. Hieronder vindt u per onderdeel van het formulier een toelichting op de vraag die wordt gesteld.

1. Gezins- en woonsituatie gewijzigd:

 • Een verhuizing dient u door te geven aan de afdeling burgerzaken van de gemeente. U hoeft de verhuizing niet bij ons te melden. In sommige gevallen kan het handig zijn dit toch te doen, bijvoorbeeld wanneer de verhuizing dicht bij de datum van de maandbetaling van uw uitkering ligt. Daarmee voorkomt u dat wij uw verhuizing pas na het betalen van de uitkering doorgestuurd krijgen en u misschien iets aan ons terug moet betalen.
 • Het sluiten of eindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap meldt u eveneens bij de afdeling burgerzaken van de gemeente. Ook dit hoeft u niet bij ons te melden. Daarbij geldt hetzelfde als bij het eerste streepje staat vermeld.
 • U moet het wel melden als er iemand bij u komt wonen, of er iemand van uw adres vertrekt. Wanneer er iemand bij u komt wonen kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering. Datzelfde geldt wanneer er iemand van uw woonadres vertrekt. Voorbeeld: U bent getrouwd en uw partner komt bij u wonen. Uw huwelijk hoeft u niet te melden, het feit dat uw partner bij u komt wonen wel.
 • U moet het melden wanneer uw kind 21 jaar wordt. Daarbij is het van belang om ook aan te geven of dit kind studiefinanciering ontvangt. Ook dit kan namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van uw uitkering.
 • U, of een familielid, dient een overlijden te melden.

Gezamenlijke huishouding: Van een gezamenlijke huishouding is sprake wanneer u en uw medebewoner het hoofdverblijf hebben in dezelfde woning en u blijk geeft zorg te dragen voor elkaar door middel van het leveren van een bijdrage in de kosten van de huishouding dan wel anderszins. Dit is een erg ingewikkelde zin en een andere uitleg is moeilijk te geven. in sommige gevallen zullen wij dan ook moeten onderzoeken of er wel of niet sprake is van een gezamenlijke huishouding. U vult in ieder geval in dat er sprake is van een gezamenlijke huishouding wanneer u met de medebewoner bent getrouwd, een samenlevingscontract hebt, et cetera

Wanneer u twijfelt over hetgeen u in moet vullen kunt u bijgaand stroomschema gebruiken. U kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen om uw vraag aan ons voor te leggen.

2. Tijdelijk verblijf op ander adres (ook vakantie!):

 • Wanneer u wegens ziekte enige tijd op een ander adres moet verblijven, moet u dat hier opgeven. Daarvan kan bijvoorbeeld sprake zijn bij opname in het ziekenhuis, opname in een revalidatieoord, et cetera.
 • Wanneer u gedetineerd wordt (opgenomen in de gevangenis) moet u dit hier opgeven.
 • Wanneer u op vakantie gaat moet u dit hier opgeven (u hoeft geen apart vakantie-meldingsformulier meer in te vullen). Daarbij moet u ook opgeven of u in Nederland blijft of naar een ander land gaat.

3. Aan het werk / van werk veranderd / einde werk / vrijwilliger:

 • Gaat u aan het werk? Of hebt u ander werk gevonden? Vul dat dan bij deze vraag in. Ook wanneer wij u naar het werk hebben begeleid. Uiteraard zal het in dat geval intern aan de uitkeringsadministratie worden doorgeven, maar ook wij kunnen fouten maken. Door het zelf in te vullen voorkomt u dat u mogelijk ten onrechte of tot een te hoog bedrag een uitkering ontvangt die u daarna moet terugbetalen.
 • Stopt uw werk? Ook dat vult u bij deze vraag in. Daarnaast vult u in waarom uw werk in beëindigd.
 • Ook vrijwilligerswerk valt onder werk. Bent u dus aan de slag gegaan als vrijwilliger, of daarmee gestopt, vul dat dan bij deze vraag in.

4. Nieuwe uitkering / einde uitkering (anders dan van gemeente Noordenveld):

 • Gaat u een uitkering ontvangen van een andere instantie dan de gemeente Noordenveld? Dan geeft u dat bij deze vraag op. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan een WW-uitkering van het UWV, et cetera.
 • Stopt die uitkering? Ook dat geeft u bij deze vraag op.
 • Opleiding begonnen / gewijzigd / beëindigd:
 • Wanneer u gaat starten met een opleiding, er iets in uw opleiding wijzigt, of u stopt met uw opleiding geeft u dat bij deze vraag op.
 • Datzelfde geldt voor een opleiding van uw partner (de persoon waarmee u een gezamenlijke huishouding voer, uw kind van 21 jaar of ouder of een kostendelende medebewoner.

6. Inkomsten:

 • ALLE inkomsten die u heeft naast uw uitkering van ons moet u hier opgeven. U kunt daarbij denken aan: inkomen uit werk, een andere uitkering, heffingskortingen van de belastingdienst, alimentatie voor u of uw kind(eren), pensioen, regelmatige verkoop van spullen via marktplaats, et cetera.
 • Is de hoogte van uw inkomen wisselend? Dan moet u elke maand een wijzigingsformulier inleveren met een kopie van uw loonstrook of uitkeringsspecificatie van dit inkomen.
 • Wij raden u aan bij het hoogste inkomen uit werk of uitkering de loonheffingskorting te laten toepassen. Dat kan dus zijn bij het inkomen dat u op het formulier opgeeft, maar het kan ook uw aanvullende IOAW- of IOAZ-uitkering zijn. Let op! U mag dit maar bij één instantie laten doen.
 • Hebt u nog geen loonstrook of specificatie van de inkomsten ontvangen? Dan kunt u het bedrag invullen dat u denkt te gaan ontvangen. In dat geval zullen wij het door u opgegeven bedrag in eerste instantie korten op uw uitkering. Zodra u de loonstrook of specificatie alsnog hebt ontvangen moet u die bij ons inleveren. Aan de hand daarvan zullen wij bekijken of er een verschil zit tussen het door u opgegeven bedrag en het bedrag dat u feitelijk hebt ontvangen. Een eventueel verschil wordt met uw uitkering over de volgende maand verrekend.
 • Wij korten inkomsten altijd op maandbasis. De uitkering die u van ons ontvangt gaat immers over een maand. Dat betekent dat wij inkomsten per week of vier-weken zullen omrekenen naar de maand waarop het betrekking heeft en in die maand zullen korten op uw uitkering.

7. Overig:

 • Wilt u iets bij ons melden waarvan u vermoedt dat dit gevolgen kan hebben voor (de hoogte van) uw uitkering, maar kunt u het niet bij één van de bovenstaande vragen op het wijzigingsformulier kwijt? Dan kunt u het bij deze vraag vermelden.

Onderstaand stroomschema geeft antwoord op de vraag of er bij samenwonenden die niet zijn gehuwd en die ook niet hun partnerschap hebben geregistreerd sprake is van een gezamenlijke huishouding.

Stroomschema IOAW IOAZ