Artikel Vakantie / verblijf buitenland

 
Personen die langer dan de wettelijk toegestane periode verblijven buiten Nederland hebben geen recht op (algemene en bijzondere) bijstand. Dit is in de Participatiewet bepaald. De reden van het verblijf buiten Nederland is daarbij op zichzelf niet van belang. Het geldt daarom ook voor vakanties.

De periode die u met behoud van uw bijstandsuitkering in het buitenland mag verblijven bedraagt maximaal 4 weken per kalenderjaar. Deze weken hoeven niet persé aaneengesloten te zijn. U kunt dus bijvoorbeeld in juni 2 weken op vakantie gaan en in oktober nog eens (of op dat moment op familiebezoek in het buitenland).

De wettelijke vakantieduur geldt per persoon en is niet overdraagbaar of verhandelbaar. Bent u gehuwd, of woont u samen, dan kunt u dus per persoon 4 weken verblijven in het buitenland. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de mogelijkheid van 4 weken verblijf in het buitenland bepaalt u zelf. Of u samen of misschien een keer afzonderlijk van elkaar met vakantie naar het buitenland wilt mag u zelf weten. Per persoon mag het echter, over het hele kalenderjaar gezien, niet meer dan 4 weken zijn. Met het niet overdraagbaar of verhandelbaar zijn wordt bedoeld dat, wanneer de ene partner bijvoorbeeld maar 3 weken gebruikt, hij de ene week die “over” is niet kan overdragen aan de andere partner zodat die 5 weken buiten Nederland zou kunnen verblijven. 4 weken per persoon is het maximum.

Gevolgen overschrijding vakantieduur

Na afloop van de hierboven weergegeven 4 weken wordt uw bijstandsuitkering beëindigd (ingetrokken), zelfs wanneer het te lange verblijf in het buitenland te wijten is aan overmacht of anderszins noodzakelijk. Probeer daar dus rekening mee te houden door niet exact 4 weken in het buitenland te plannen, maar een paar dagen “speling” te houden.

Vakantie in Nederland

Ook een vakantie in Nederland dient u bij ons te melden. De regels t.a.v. een vakantie in Nederland zijn echter veel soepeler. Of en hoe lang u in Nederland op vakantie mag is mede afhankelijk van de verplichtingen die in uw situatie aan de bijstandsverlening zijn verbonden. Een voorbeeld daarvan is of u ondanks uw vakantie beschikbaar blijft voor arbeid. Overleg met uw contactpersoon bij de gemeente voor u uw vakantie boekt, is raadzaam.

Opgeven vakantie

U moet uw vakantie (binnen en buiten Nederland) of uw verblijf om andere redenen buiten Nederland altijd van te voren bij ons melden. Hiervoor kunt u het wijzigingsformulier gebruiken.