Artikel Inkomenstoeslag

De Inkomenstoeslag is bedoeld voor personen die langdurig een laag inkomen hebben en daarbij geen vooruitzicht hebben op inkomensverbetering.

Wanneer heeft u recht op Inkomenstoeslag?

  • U woont in de gemeente Noordenveld; 
  • U bent tussen de 21 en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • U heeft minimaal zesendertig maanden een inkomen dat lager is dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm;
  • Uw vermogen is niet hoger dan de maximaal gestelde grenzen van artikel 34 Participatiewet (zie tabel);
  • U heeft geen uitzicht op inkomensverbetering;
  • U heeft in de afgelopen twaalf maanden niet eerder recht gehad op de Inkomenstoeslag;
  • U of uw partner volgt geen opleiding waarvoor u aanspraak kunt maken op een tegemoetkoming op grond van de WTOS of WSF 2000;
  • U heeft voldoende moeite gedaan om tot inkomensverbetering te komen.

Vermogensgrenzen per 1 januari 2019

Alleenstaande €   6.120,00
Alleenstaande ouder € 12.240,00
Gehuwden € 12.240,00

Hoogte van de Inkomenstoeslag per 1 januari 2019

Alleenstaande € 399,00
Alleenstaande ouder € 507,00
Gehuwden € 569,00

Heeft u vragen over de Inkomenstoeslag, neem dan contact op met de gemeente. Wij helpen u graag verder.

telefoon: 050 - 50 27 223.

e-mail: soza@gemeentenoordenveld.nl