Artikel Hoogte bijstandsuitkering

Omdat het wettelijk minimumloon wordt verhoogd per 1 juli 2019 worden de uitkeringsnormen Participatiewet daar ook op aangepast. Normaal gesproken gebeurt dit twee keer per jaar, te weten in januari en juli.

Actuele bedragen bijstandsuitkering