Artikel Computer voor minima met kinderen

PC regeling

De gemeente heeft een PC regeling voor minima met kinderen.

Het gaat hier om kinderen die wonen in de gemeente en die in groep 8 van het basisonderwijs zitten of aan het eerste jaar van het voortgezet onderwijs deelnemen.

Het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Het vermogen mag niet hoger zijn dan de maximale vermogensgrens van € 12.240,00. Bovendien is het zo dat u momenteel niet in het bezit mag zijn van een computer.

Hoogte maximale vergoeding

In de PC regeling staat dat u voor een complete pc een maximale vergoeding krijgt van € 429,00 en € 73,00 voor een printer. Voor de prijzen hanteren wij de Nibudnormen. Voor de kosten van een internetabonnement kunt u via de Meedoenregeling een vergoeding ontvangen. Informeer of u in aanmerking komt voor deze regeling.

Informatie

Indien u meent dat u voor deze regeling in aanmerking komt, kunt u contact opnemen met de gemeente. Als u inderdaad van deze regeling gebruik kunt maken, krijgt u een aanvraagformulier toegestuurd en geven de medewerkers u een toelichting op de werkwijze van deze procedure.

Contact

Telefoon: 050 - 50 27 223

E-mail: soza@gemeentenoordenveld.nl