Artikel Kijklijst peuterspeelzaal/ kinderopvang en basisschool

Het jonge kind staat volop in de belangstelling. Iedereen is het erover eens dat de eerste levensjaren heel belangrijk zijn voor de ontwikkeling van een kind. De overgang van de peuterspeelzaal/ het kinderdagverblijf naar de basisschool is een belangrijke stap in de ontwikkeling van een kind. Om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, is er veel aandacht binnen de gemeente Noordenveld voor een ‘sluitende aanpak' voor 0 - 6 jarige kinderen en een ‘doorgaande ontwikkelingslijn'. Om deze doorgaande lijn vorm te geven maken alle kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en basisscholen in de gemeente Noordenveld gebruik van het  overdrachtsdocument, de zogenaamde kijklijst.

De kijklijst wordt enige tijd voordat een kind 4 jaar wordt door de leidster /pedagogisch medewerker van het kind ingevuld.

Wat is de kijklijst?

In de kijklijst beschrijven we hoe het kind zich op de peuterspeelzaal/het kinderdagverblijf heeft ontwikkeld. Voelt het kind zich prettig in de groep. Zit het lekker in zijn vel? Wat vindt het kind leuk?

In de kijklijst komen de volgende ontwikkelingsgebieden aan de orde:

  • sociaal emotionele ontwikkeling
  • motoriek
  • speel en leergedrag
  • taalontwikkeling
  • redzaamheid

 

Wat gebeurt er met de kijklijst?

Als de kijklijst is ingevuld kan het zijn dat de leidster of pedagogisch medewerker de ouders/ verzorger uitnodigt voor een gesprek om de lijst met te bespreken. De ouders/verzorger moeten altijd toestemming geven om de kijklijst door te sturen aan de basisschool of kinderopvang waar uw kind naar toe gaat.

De leerkracht van de basisschool leest de kijklijst door en bewaart de kijklijst bij de andere gegevens van het kind. Indien de leerkracht nog vragen heeft kan hij/zij contact opnemen met de leidster of pedagogisch medewerker.

Voor informatie en vragen over de kijklijst kunt u terecht bij de leidster of pedagogisch medewerker van uw kind. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met de beleidsmedewerker kinderopvang/ peuterspeelzalen van de gemeente Noordenveld. Tel: 050 - 50 27 222