Adres OBS De Elsakker

Kaart met markering op: OBS De Elsakker,

Schoolstraat 5
9337 PB Westervelde
Telefoon: (0592) 613 991

E-mail: info@obs-elsakker.nl
Website: www.obs-elsakker.nl

Directeur: Jaap Starke
Aantal leerlingen: 50
Aantal personeelsleden: 6
Aantal groepen: 3 (combinatiegroepen 1/2, 3/4/5, 6/7/8)
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

OBS De Elsakker is een openbare school die midden in het dorp Westervelde staat. Rondom de school is veel groen en er is een ruim schoolplein, met o.a. een voetbalveld en diverse speeltoestellen.

Visie van de school

Kubusschool
Ouders en leerkrachten hebben samen nagedacht over het onderwijsconcept op De Elsakker. In een veranderende maatschappij is er namelijk ook behoefte aan andere vaardigheden bij leerlingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zogeheten 21ste eeuwse vaardigheden, zoals analyseren, creatief denken en experimenteren. Tegelijk bestond er een behoefte om meer te doen met duurzaamheid, 'groen' en onderzoekend en ontwerpend leren. Deze ontwikkelingen pasten goed bij De Elsakker. Ouders en leerkrachten zagen hierin een kans om de school verder te ontwikkelen. Een nieuw concept dat door de Hanzehogeschool Groningen is ontwikkeld, is de Kubusschool. Daarin staan juist deze 21ste eeuwse vaardigheden centraal. Wij geven daar onze eigen invulling aan en zijn in 2019 Groene Kubusschool geworden. De eerste Kubusschool in Drenthe, en de eerste Groene Kubusschool van Nederland!

Het Kubusschool concept past uitstekend in de toekomstvisie van de school. Tijdens Kubusprojecten leren de leerlingen onderzoek te doen naar vraagstukken, die daadwerkelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Dit gebeurt dan ook in opdracht van een externe partij, die de leerlingen een reëel en authentiek probleem voorlegt, waarvoor de leerlingen een oplossing moeten bedenken. De leerlingen zijn dus eigenaar van hun eigen unieke oplossing.

Een Kubusproject wordt in zes dagdelen uitgevoerd. Het eerste dagdeel start met een introductie van de probleemstelling. Dan volgen vier werkmomenten met als afsluiting een presentatie van het gehele project. De dynamiek van het oplossen van externe authentieke opdrachten met werkmomenten vraagt om een coachende didactiek van de leerkrachten. De leerling legt uit! Het stellen van de juiste vragen door de leerkracht is essentieel. Een Kubusproject wordt twee of drie keer per jaar uitgevoerd.

Visie Elsakkerschool