Adres OBS De Elsakker

Kaart met markering op: OBS De Elsakker,

Schoolstraat 5
9337 PB Westervelde
Telefoon: (0592) 613 991

E-mail: dir@obs-elsakker.nl
Website: www.obs-elsakker.nl

Directeur: Jaap Starke
Aantal leerlingen: 45
Aantal personeelsleden: 8
Aantal groepen: 3 (combinatiegroepen 1/2, 3/4/5, 6/7/8)
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De school staat midden in het dorp Westervelde. Rond de school is veel groen en er is een zeer ruim bemeten speelplaats, met een voetbalveld, een groot plein en diverse speeltoestellen. Er is niet meer een vestiging van Kidscasa aanwezig.

Visie van de school

De Elsakker wordt een groene Kubusschool:

Kubusschool
Ouders en leerkrachten hebben samen nagedacht over het onderwijsconcept op de Elsakker. In een veranderende maatschappij is er namelijk ook behoefte aan andere vaardigheden bij leerlingen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om zogeheten 21ste -eeuwse vaardigheden, zoals analyseren, creatief denken en experimenteren. Tegelijk bestaat er een behoefte om meer te doen met duurzaamheid, 'groen' en onderzoekend en ontwerpend leren. Deze ontwikkelingen passen goed bij De Elsakker. Ouders en leerkrachten zien hierin een kans om de school verder te ontwikkelen. Een nieuw concept dat door de Hanzehogeschool Groningen is ontwikkeld, is de Kubusschool. Daarin staan juist deze 21ste-eeuwse vaardigheden centraal. Wij geven daar onze eigen invulling aan en worden een Groene Kubusschool. De eerste Kubusschool in Drenthe, en de eerste Groene Kubusschool van Nederland!

'Groen' komt natuurlijk vooral tot uiting door de prachtige ligging van de school in een schitterende groene omgeving. Zo is er inmiddels op het schoolplein een schooltuin en een voedselbosrand aangelegd. Daar waar mogelijk zullen de lessen lichamelijke opvoeding op het schoolplein of op het veld achter de school worden gehouden. Bij de geschiedenis-, aardrijkskunde- en natuurlessen zal nog meer gebruik worden gemaakt van het cultureel erfgoed en de omgeving van de school. En waar kunnen de kinderen in de pauzes nu eenmaal prachtiger buiten spelen dan op het unieke schoolplein in een groene omgeving. Hier geldt het motto: Bewegen en groen doen goed!

Het Kubusschool concept past uitstekend in de toekomstvisie van de school. Tijdens Kubusprojecten leren de leerlingen onderzoek te doen naar vraagstukken, die daadwerkelijk in de praktijk toegepast kunnen worden. Dit gebeurt dan ook in opdracht van een externe partij, die de leerlingen een reëel en authentiek probleem voorlegt, waarvoor de leerlingen een oplossing moeten bedenken. De leerlingen zijn dus eigenaar van hun eigen unieke oplossing. Deze externe opdrachtgevers denken we te vinden bij diverse maatschappelijke instanties en bedrijven, die nu ook al bij de school zijn betrokken.

Een Kubusproject wordt in zes dagdelen uitgevoerd. Het eerste dagdeel start met een introductie van de probleemstelling. Dan volgen vier doe-dagen met als afsluiting een presentatie van het gehele project. Op de Elsakker zal hiervoor een leer- en ontdekcentrum worden ingericht, waar de kinderen kunnen onderzoeken, experimenteren en ontwerpen.
De dynamiek van het oplossen van externe authentieke opdrachten met doe-dagen vraagt om een coachende didactiek van de leerkrachten. De leerling legt uit! Het stellen van de juiste vragen door de leerkracht is essentieel. Een Kubusproject wordt twee of drie keer per jaar uitgevoerd.
Het afgelopen schooljaar heeft het team een inhoudelijke scholing over het op de juiste wijze begeleiden van een kubusproject gevolgd. Bovendien werden twee collega's geschoold tot Kubuscoördinator.
Om het komend schooljaar optimaal uitvoering te kunnen gaan geven aan de kubusprojecten is de school prachtig verbouwd. Zo is er een presentatieruimte en zijn er inspirerende werkhoeken gecreëerd. We zijn er helemaal klaar voor om het komend jaar uitvoering te gaan geven aan de eerste kubusprojecten. Aan het eind van dit schooljaar zal De Elsakker de eerste Kubusschool in Drenthe zijn en zelfs de eerste groene Kubusschool van Nederland.

Visie Elsakkerschool

Bijzonderheden

Al meer dan 200 jaar wordt er les gegeven in het gebied Westervelde en Zuidvelde. Het onderwijs begon in een schooltje dat stond in het Tonckensbos.
In 1906 werd een nieuw gebouw geopend in Westervelde, bestaande uit twee lokalen. Met de invoering van het basisonderwijs en het toenemend aantal leerlingen werd dit gebouw te klein. Er werd  op het naast gelegen veldje een nieuwe school gebouwd, die in 1989 werd geopend.
Naast de vier groepsruimtes bevinden zich in dit gebouw nog een extra werklokaal, een speellokaal dat door middel van een schuifwand omgebouwd kan worden tot een gemeenschappelijke ruimte, een personeelskamer en een directiekamer.
De leerlingen die De Elsakker bezoeken komen o.a. uit de dorpen Westervelde, Zuidvelde, Huis ter Heide, Langelo en Norg. Voor de kinderen die uit Langelo komen, wordt met busjes het vervoer geregeld.
Door de prachtige, landelijke ligging worden veel natuurlessen buiten gegeven.