Adres Kindcentrum SPEEL en LEER

Kaart met markering op: Kindcentrum SPEEL en LEER,

Logo kindcentrum Speel en Leer
Ir. Mentropweg 72
9341 AT Veenhuizen
Telefoon: (0592) 388 355

E-mail: speelenleer@ckcdrenthe.nl
Website: kindcentrumspeelenleer.nl

Directeur: Aukje Oldekamp
Aantal leerlingen: 85
Aantal personeelsleden: ..
Aantal groepen: 5
Openbaar Onderwijs

Op 4 september 2017 is het Kindcentrum geopend.Het is een Samenwerkingsschool, ontstaan uit de voormalige scholen OBS de Vlinderhof en CBS de VeenSter. Samen met de kinderopvang van KidsCasa in 1 gebouw, ontstond het Kindcentrum SPEEL en LEER.

Kindcentrum SPEEL en LEER is een kindcentrum waar kinderen van 0-13 jaar van 7.00 uur tot 18.30 uur gebruik kunnen maken van onderwijs en opvang.

KidsCasa organiseert de opvang binnen het kindcentrum. De pedagogische werkwijze van onderwijs & opvang zijn op elkaar afgestemd en waar mogelijk organiseren we gezamenlijke activiteiten. Dit aanbod wordt verzorgd vanuit een gezamenlijk opgestelde visie en twee teams die optimaal samenwerken, zodat ouders met een gerust hart hun kind kunnen brengen en kinderen met plezier de dag doorbrengen. Onderwijs en opvang versterken elkaar op het gebied van het inhoudelijke aanbod, kwaliteit en dienstverlening naar ouders en kinderen.

Op de school zitten ongeveer 85 leerlingen verdeeld over 5 groepen. Kwalitatief hoogwaardig onderwijs, waarin wordt aangesloten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen met oog voor elkaar. Samen met ouders en kinderen voelt de school zich verantwoordelijk voor een positief klimaat op school, zodat voor alle kinderen geldt dat ze kunnen presteren met plezier.