Adres OBS Het Palet

Kaart met markering op: OBS Het Palet,

Logo Het Palet

Hoofdstraat 21 B
9315 PA Roderwolde
Telefoon: (050) 503 35 51

E-mail: obshetpalet@xs4all.nl
Website: www.obs-roderwolde.nl

Directeur: Erik Beumer
Aantal leerlingen: 45
Aantal personeelsleden: 4
Aantal groepen: 3
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De school staat in Roderwolde, een dorp gelegen in een landelijke omgeving. De leerlingen komen behalve uit Roderwolde ook uit Foxwolde, Sandebuur en Matsloot. Ook bezoeken enkele leerlingen uit Leutingewolde en soms uit Roden deze school.

Visie van de school

Het Palet is een kleine dorpsschool, met naar verhouding kleine (combinatie)groepen. Dit biedt de mogelijkheid om kinderen individuele aandacht te schenken. Elk kind verdient immers een eigen aanpak, zowel pedagogisch als didactisch. We proberen een sfeer te creëren waarin een kind zo optimaal mogelijk kan functioneren.
Kinderen moeten leren om zelfstandig taken uit te voeren, eigen keuzes te maken, binnen de door de wet en de school bepaalde raamwerken en doelen. Ze moeten leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag.
We willen ook dat kinderen zich ontwikkelen tot positieve deelnemers aan onze samenleving, waarbij zowel de nadruk op samen als op leven ligt, met de bijbehorende waarden en normen zoals we die kennen binnen de Nederlandse samenleving.
We zien onze school als een onderdeel van de dorpsgemeenschap en we spannen ons in om de relatie ermee in stand te houden.
Het aanleren van de instrumentele vaardigheden is voor ons een belangrijk onderdeel van het onderwijsaanbod. Verder streven we ernaar de overgang naar het voortgezet onderwijs zo soepel mogelijk te laten verlopen.
We willen bijdragen aan een gelukkig leven van de kinderen, nu en in de toekomst.

Bijzonderheden

De school is gehuisvest in een nieuwe multifunctionele accommodatie "De Doefkamp".