Adres SBO 't Hoge Holt

Kaart met markering op: SBO 't Hoge Holt,

Lijsterbesstraat 1, 9301 MK Roden
Postbus 34, 9300 AA Roden
Telefoon: (050) 501 93 28

E-mail: directie@thogeholt.nl
Website: www.thogeholt.nl

Directeur: Nettie Feenstra
Aantal leerlingen: 171
Aantal personeelsleden: 35
Aantal groepen: 13
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

Midden in het hart van Roden.

Visie van de school

Ieder kind uniek!

De school moet een veilige haven voor een kind zijn waarin het kind zich kan ontwikkelen tot een zelfdenkend mens en waar het kind kan werken op eigen niveau en uitgedaagd wordt om een volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten. Het ontwikkelen van een positief zelfbeeld is van het grootste belang om tot optimale prestaties op welk gebied dan ook te komen. De leerkracht moet een hoge mate van inlevingsvermogen bezitten en een hoog opleidingsniveau hebben om kinderen te kunnen/mogen begeleiden naar volwassenheid. Het belangrijkste is kennis van zake op sociaal-emotioneel terrein en het juist doceren van meeleven en niet altijd toegeven. Het inzicht in leerprocessen is even belangrijk om een kind te brengen naar een volgende stap in zijn cognitieve ontwikkeling. Het onderwijs dient zoveel mogelijk individueel aangeboden te worden, maar op bepaalde momenten moeten er gezamenlijke activiteiten plaats vinden zodat leerlingen ook groepsprocessen onder de knie leren krijgen. Het leren samenwerken is van het grootste belang, daarom moeten er werkvormen gehanteerd worden die aan deze eigenschappen appelleren.
Het effect moet zijn: Een kind met een goed zelfbeeld wat zelfstandig en zelfbewust de wereld tegemoet zal treden en in staat is samen met anderen op een hoger ontwikkelingsplan te komen. Een school die het beste uit een kind haalt op elk terrein.

Bijzonderheden

't Hoge Holt is een school voor speciaal basisonderwijs voor de regio West van het Samen Werkings Verband Groot Groningen 20.01. De school is bedoeld voor leerlingen die om welke reden dan ook in het reguliere basisonderwijs niet de juiste onderwijsomgeving kunnen vinden. Leerlingen die op onze school geplaatst worden zijn in het bezit van een beschikking van de CVA (commissie van advies). De basisscholen zijn op de hoogte van de verwijzingsprocedure die vooraf gaat aan de plaatsing van een leerling op de school.