Adres ODBS Het Valkhof

Kaart met markering op: ODBS Het Valkhof,

Schonauwen 2
9301 SP Roden
Telefoon: (050) 501 73 00

E-mail: dalton@hetvalkhof.nl
Website: www.hetvalkhof.nl


Directeur: Coos Boerma
Aantal leerlingen: 300
Aantal personeelsleden: 24
Aantal groepen: 11
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

Het Valkhof ligt in het oosten van Roden, waar in de afgelopen jaren veel nieuwbouw heeft plaatsgevonden. De school is gebouwd in 1972 en heeft sindsdien een aantal uitbreidingen meegemaakt. Aan de directe schoolomgeving wordt veel aandacht besteed.

Visie van de school

Het Valkhof is een Daltonschool. Dat houdt in, dat de werkwijze samengevat kan worden in de kerntrefwoorden van deze onderwijsvisie, te weten: verantwoordelijkheid/vrijheid, zelfstandigheid, samenwerken en reflecteren. Wij menen dat dit eigenschappen en vaardigheden zijn die voor een kind in zijn verdere onderwijsloopbaan en in zijn persoonlijke leven erg belangrijk zijn. Op vele gebieden binnen het dagelijkse werken op school komen deze aspecten naar voren. De meest in het oog springende werkvorm is waarschijnlijk het werken met taken, waar kinderen, al vanaf groep 1, geleidelijk aan mee bekend worden gemaakt. Als Daltonschool hechten we er veel waarde aan dat kinderen respectvol met elkaar omgaan.

Naast daltonschool is Het Valkhof ook een Vreedzame School. De Vreedzame School is een visie en een onderwijsprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van de sociale vaardigheden van de kinderen en op burgerschap.

Daarnaast streven we ernaar dat de kinderen een onderwijsaanbod krijgen dat goed bij hen past en hen voldoende kennis en vaardigheden meegeeft voor het voortgezet onderwijs. Als openbare school staan we open voor alle kinderen en ouders, ongeacht afkomst of geloof. Een kind dat al op school heeft leren omgaan met kinderen met een andere (levensbeschouwelijke) achtergrond, zal daar later in de maatschappij ongetwijfeld veel aan kunnen hebben.

Bijzonderheden

De naam Het Valkhof is indertijd gekozen omdat de school in een buurt staat waar de straatnamen naar kastelen verwijzen. De overblijfselen van het kasteel Het Valkhof zijn te vinden in Nijmegen. Het was vele eeuwen geleden een "palts" van Karel de Grote.
De school heeft in Roden altijd aan de ene kant een buurtfunctie gehad voor kinderen uit dit deel van Roden, maar aan de andere kant kiezen ouders ook voor deze school vanwege zijn onderwijsvisie.
In 2007 is de school uitgebreid en waar nodig aangepast aan de eisen van de tijd. De onderwijskundige ontwikkelingen zullen liggen op het terrein van het blijvend moderniseren van de onderwijsmethodes en het blijven ontwikkelen van onze Daltonvisie.