Adres OBS De Tandem

Kaart met markering op: OBS De Tandem,

Klimop 2
9301 PK Roden
Telefoon: (050) 501 71 72

E-mail: info@obsdetandemroden.nl
Website: www.obsdetandemroden.nl


Directeur: mevrouw A. de Groot
Aantal leerlingen: 160
Aantal personeelsleden: 12
Aantal groepen: 7
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

Onze school ligt in het noorden van Roden. De schoolwijk wordt doorkruist door de Leeksterweg. Dagelijks wordt de drukke oversteek beveiligd door klaar-overs met zogenaamde 'endlich'-armen. Onze twee gebouwen, een voor de groepen 1 en 2 en een voor de groepen 3 t/m 8, liggen samen met het gymlokaal en een trapveld, omgeven door veel groen, in een heel rustig deel van de schoolwijk.

Visie van de school

Wij willen een school zijn:

  • waar verscheidenheid uitgangspunt is voor ons pedagogisch en didactisch handelen;
  • waar dagelijks aandacht is voor gezamelijke normen en waarden;
  • waar openheid, veiligheid en echtheid heel belangrijke uitgangspunten zijn;
  • waar drempels niet bestaan;
  • waar veel aandacht is voor (na)schoolse activiteiten;
  • waar een brede zorg aan alle leerlingen wordt gegeven;
  • waar continu aandacht is voor verbetering van ons onderwijs;
  • waar we hechten aan goede contacten met ouders en hun inbreng op prijs stellen.

Bijzonderheden

Sinds 1993 draagt de school de naam de Tandem. In dat jaar zijn de Jan Ligthartschool en de Cornelis Jetsesschool gefuseerd. Het afgelopen jaar hebben we samen met de schooladviesdienst een schoolanalyse gemaakt. Naar aanleiding van die analyse is er een vierjarig schoolontwikkelingsplan en een jaarplan opgesteld (beide plannen zijn op school beschikbaar). Naast het implementeren van onze nieuwe methodes willen we ons de komende jaren vooral richten op het verder ontwikkelen van de visie en missie van de school; verdieping van ons taalaanbod en dan met name op het gebied van instructiegedrag van leerkrachten; vervolmaken van onze zorgstructuur. Inmiddels zijn we enthousiast met de diverse klussen bezig.
Tastbaar heeft het een aantal zaken opgeleverd: invoering Boekenpret, o.a. een uitleensysteem van boeken bij de kleuters; beschrijving van het onderwijsaanbod aan de groepen 1 en 2, verbetering van de overgang van groep 3 naar groep 4; invoering van zelfstandig werken in alle groepen en een begin is gemaakt met het samenwerkend leren.