Adres GBS De Rank

Kaart met markering op: GBS De Rank,


Floralaan 3
9301 KE Roden
Telefoon: (050) 501 78 40

E-mail: rankroden@noorderbasis.nl
Website: www.gbs-de rank.nl


Directeur: mevrouw J. Verbree
Aantal personeelsleden: 11
Aantal groepen: 7
Gereformeerd onderwijs, onderdeel van NoorderBasis, scholen met de Bijbel www.noorderbasis.nl

Ligging van de school

De school ligt op een rustige locatie. Het gebouw heeft een prachtig speelterrein. De school staat in de rustige bloemenbuurt aan de rand van Roden; pal achter de Albert Heijn en dicht bij het Mensinghebos.

Christelijke identiteit

God staat centraal in ons leven en werken. We leven als team, kinderen en ouders samen vanuit de rijkdom en blijdschap van het geloof in Jezus en Zijn liefde voor ons. We werken aan waarden en normen die in de Bijbel staan: eerlijkheid, omzien naar elkaar en respect voor iedereen.

Onderwijs

In de kleutergroepen ontwikkelen de kinderen zich spelenderwijs. Daar wordt de basis gelegd voor structuur in spelen en werken. In de andere groepen bouwen we met een gevarieerd leerstofaanbod verder aan samenwerking, zelfverantwoordelijkheid en zelfstandigheid.
Als het beter is voor een kind passen we de leerstof aan op zijn of haar niveau: uitgebreidere uitleg als een kind het erg moeilijk vindt, of verrijkende taken en onderwerpen als een kind meer uitdaging nodig heeft.

Kenmerken

 •  christelijke identiteit in bijbellessen, vieringen en sfeer
 •  veilig en gezellig schoolklimaat
 •  enthousiast en gemotiveerd team
 •  aandacht voor elk individueel kind
 •  onderwijs op maat voor alle leerlingen
 •  veel contacten ouders-school
 •  betrokken ouders en vrijwilligers
 •  orde, rust en duidelijkheid
 •  doorgaande lijn in de hele school
 •  structurele ontwikkeling in zelfstandigheid, samenwerking en verantwoordelijkheid
 •  hoge CITO-scores
 •  moderne onderwijs- en lesmethodes
 •  Engels vanaf groep 1
 •  bovenschoolse plusklas