Adres De Ronerborg

Kaart met markering op: De Ronerborg,

Vestigingsadres:
Burchtlaan 1
9301 TJ  RODEN
Tel: (050) 501 93 18

Postadres:
Postbus 208
9350 AE  LEEK
Centraal telefoonnummer RSG de Borgen: 0594-854545

E-mail: info@rsgdeborgen.com
Website: www.rsgdeborgen.com

Brede instroom

De Ronerborg heeft een brede instroom, wat betekent dat leerlingen vanaf een stroom 2-advies tot en met stroom 5-advies hier welkom zijn. Leerlingen die een atheneum- of havo-diploma willen halen, stappen na het derde leerjaar over naar de Lindenborg in Leek. Leerlingen die de basisberoepsgerichte of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo volgen, gaan na twee jaar naar de Olde/Nijeborg in Leek. Leerlingen die de gemengde of theoretische leerweg volgen, kunnen een diploma behalen op de Ronerborg.

Daltononderwijs

Kiezen voor de Ronerborg betekent kiezen voor daltononderwijs. Daltononderwijs gaat uit van de drie pedagogische beginselen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken. Leerlingen leren hier stap-voor-stap mee om te gaan. Een centrale rol hierin speelt de taak:leerlingen krijgen vanuit elk vak of leergebied een taak waarin beschreven staat wat ze moeten doen, wanneer het af moet zijn en wanneer het getoetst wordt. Per dag staan er klassikale lessen op het rooster en een ‘daltonzone': twee aaneengesloten lesuren waarin leerlingen zelfstandig of samen aan hun taak kunnen werken, of aan de slag kunnen met projecten of workshops.

Digitale leeromgeving

ICT speelt op de Ronerborg een belangrijke rol. Steeds meer maken wij gebruik van de computer om individueel en op maat te leren. Zo gebeurt het plannen voor de daltonzones digitaal en staan alle taken en het proefwerkrooster op de website. De taken bevatten ook digitaal materiaal, zoals luisteropdrachten, filmpjes met uitleg en extra oefenmateriaal via het internet waar leerlingen op school en thuis mee aan de slag kunnen.

Competentiegericht onderwijs en ICT-route

De leerlingen in klas 3 en 4 vmbo werken aan de ontwikkeling van competenties door het uitvoeren van projecten. Een dergelijk project is bij voorkeur in een reële beroepssituatie geplaatst. Dat sluit goed aan bij de manier van werken in het mbo en de bovenbouw van het havo. De opdrachten zijn zo gekozen dat ze een flinke ICT-component bevatten. Leerlingen kunnen er vanaf het derde leerjaar voor kiezen om de ICT-route te volgen. Ze werken dan op dezelfde manier als in het competentiegericht onderwijs, maar de ICT-component heeft meer diepgang.

Lokaal 9 & 10

Wij vinden doorlopende leerlijnen en een passende leeromgeving voor elke leerling belangrijk. Daarom werken we niet in elke stroom op dezelfde manier, want leerlingen zijn en leren heel verschillend. Leerlingen met een stroom 2/3 advies kunnen ervoor kiezen om aan de slag te gaan in lokaal 9 & 10, waar een klein team van docenten les geeft. De manier van werken sluit aan bij d basisschool en bereidt goed voor op een beroepsgerichte bovenbouw.

Blazerklas

Wij vinden culturele en muzikale vorming én het kunnen maken van eigen keuzes belangrijk. Daarom kunnen leerlingen vanaf het eerste jaar meedoen met een blazersklas. Leerlingen die hiervoor kiezen, leren binnen schooltijd een blaasinstrument te bespelen en leren samenspelen in een orkest.