Adres De Esborg

Kaart met markering op: De Esborg,

Vestigingsadres: 

Burchtlaan 2 9301 TJ  RODEN

Postadres:
Postbus 208
9350 AE  LEEK

Tel:  (050) 50 15 809
Centraal telefoonnummer RSG de Borgen: (0594) 85 45 45

E-mail: info@rsgdeborgen.nl
Website: www.rsgdeborgen.nl


 

Praktijkonderwijs

De Esborg is de vestiging voor praktijkonderwijs van rsg de Borgen en telt ongeveer 100 leerlingen. Het doel van praktijkonderwijs is om hen voor te bereiden op een zo zelfstandig mogelijke plaats in de maatschappij. Natuurlijk spelen de kansen op de arbeidsmarkt daarbij een belangrijke rol. Maar het gaat ook om wat er komt kijken bij (op jezelf) wonen en vrijetijdsbesteding. Aan al die aspecten wordt in het onderwijs aandacht besteed. Wij zorgen er voor dat de leerlingen zich voorbereiden op hun toekomst. Dit doen we door de leerlingen een aantal basisvaardigheden aan te leren.

Begeleiding

Een leerling moet zich veilig en vertrouwd voelen, zodat het meer zelfvertrouwen krijgt om zich te kunnen ontwikkelen. De begeleiding van de leerling vinden wij daarom erg belangrijk. Hiervoor is het team van de Esborg gezamenlijk verantwoordelijk. De leerlingen zijn in kleine mentorgroepen ondergebracht. De mentor is de eerst verantwoordelijke voor het reilen en zeilen van de leerling.

Vakken

Ongeveer de helft van de schooltijd wordt besteed aan de theoretische vakken. Dit zijn rekenen/wiskunde, Nederlandse taal, lezen, wereldoriëntatie, verkeer en Engels. Aangezien de Esborg een praktijkschool is, wordt natuurlijk veel tijd besteed aan de praktijkvakken die afgestemd zijn op de beroepsmogelijkheden in de regio. Hierbij moet u denken aan techniek, zorg & welzijn (o.a. koken en schoonmaak) en groen. Naast deze theoretische en praktische vakken krijgt de leerling creatieve werkvormen, sociaal-emotionele vorming, lichamelijke opvoeding en verschillende onderdelen van vrijetijdsbesteding en informatica (ICT).

Stage

De stage neemt een centrale plaats in op het praktijkonderwijs. Het doel van de stage is om in een levensechte situatie een werkhouding te ontwikkelen en werkervaring op te doen. Dit zorgt ervoor dat de overgang van school naar werk wordt voorbereid, versoepeld en bevorderd. De stage wordt gedurende schoolloopbaan steeds meer toegesneden op de mogelijkheden van de leerling.

Maatschappelijke stage

Leerlingen uit de eerste leerjaren vervullen wekelijks een verplichte maatschappelijke stage. Met deze stage leren de leerlingen vrijwillig iets voor een ander doen en maken op deze manier kennis met de samenleving. Daarbij ervaren ze hoe het is om verantwoordelijkheid te dragen voor een ander. Hiervoor krijgen ze vaak waardering, wat een positieve invloed heeft op hun zelfvertrouwen.
We proberen voor iedere leerling een stageplaats te vinden die bij de leerling past. Bijvoorbeeld bij ouderen, in een verzorgingscentrum, bij Staatsbosbeheer of in kinderopvangcentra.

Assistent-opleiding

Sinds een aantal jaren neemt onze school deel aan een samenwerkingsverband met het Alfa-College, AOC Terra en het Noorderpoortcollege om de doorlopende leerlijnen van leerlingen te waarborgen. Dit houdt in dat een aantal leerlingen in twee jaar een assistent-opleiding kan volgen. Voor stage en theorie krijgen deze leerlingen begeleiding van docenten van de samenwerkende scholen. Er zijn assistent-opleidingen voor onder andere fietstechniek, automontage en autodemontage, horeca, detailhandel, administratie, bouwtechniek en hovenier.

Nieuw gebouw

In januari 2009 was het nieuwe gebouw van de Esborg klaar. Aan de Burchtlaan 2 in Roden staat nu een splinternieuw gebouw voor praktijkonderwijs. Een gebouw dat voldoet aan de eisen die worden gesteld aan het moderne praktijkonderwijs.