Adres CBS De Parel

Kaart met markering op: CBS De Parel,

Dreesdestraat 40, 9301 GG Roden

Telefoon: (050) 501 73 44


E-mail: parel@quadraten.nl
Website: parel.quadraten.nl


           

Directeur: Marnix ten Kate
Aantal leerlingen: 130
Aantal groepen: 6
Christelijk onderwijs Roden www.quadraten.nl

Ligging van de school

De wijk rond de school is een rustige woonwijk met een 30-km zone. Rond de school staan huizen die gebouwd zijn in de jaren '60 en '70. Niet alleen kinderen uit de buurt, maar vanuit heel Roden bezoeken onze school. In 2017 bestaat het gebouw 50 jaar. De Parel is in 2013 gestart als fusieschool van CJS De Haven en CDS De Woldzoom.

Visie van de school: CBS De Parel; groei door aandacht

Wij zijn een open christelijke basisschool die gelooft in de kracht van verbinding. Liefde en aandacht staan daarbij centraal. Wij zien de parel in ieder kind en dagen het uit om de eigen talenten te ontwikkelen en in het licht te zetten. Alle kinderen worden door ons regelmatig geprezen om datgene waar ze goed in zijn. Een kind dat weet wat zijn talenten zijn en de kans krijgt om deze te laten zien, is een gelukkig mens. Een mens die de wereld met zelfvertrouwen en een positieve houding tegemoet treedt.

Wij gaan voor kwalitatief goed onderwijs en hebben vertrouwen in de kracht van ieder kind. Kinderen leren bij ons onder andere door zelf te ontdekken, maar ook door samen te werken en samen te leren. Wij dagen ze uit om telkens een stapje verder te gaan. Aandacht voor ieder kind betekent voor ons
ook dat wij goed kijken hoe het zich ontwikkelt. Wij zien wat kinderen nodig hebben om nieuwe stappen te durven zetten, of een sprong te kunnen maken. Verbinding is ook hierbij belangrijk. Parels zijn kostbaar, en verdienen bescherming. Wij laten kinderen daarom pas los als we ervan overtuigd zijn dat ze veilig kunnen springen.

Wij zijn een christelijke school die kinderen laat ervaren dat het fijn is dat ze niet alleen op de wereld zijn. Dat het goed voelt om iemand te helpen of zelf hulp te krijgen. De parels die het leven aanreikt samen tot een kostbaar snoer te rijgen. Wij laten kinderen ontdekken dat het fijn is dat alle mensen
verschillend zijn, dat iedereen ergens goed in is en dat het fijn is om samen een groep te vormen. Kwaliteit heeft bij ons op school niet alleen te maken met onderwijs, maar ook met het leven. Wij willen onze kinderen leren dat het leven mooi is en de moeite waard om gevierd te worden.

Wij zijn een team dat hoopt dat ieder kind op onze school de eigen parel laat glanzen. En daar een heel gelukkig mens van wordt.

Bijzonderheden

Wij hebben een 5 gelijke dagen model. Alle kinderen gaan van 8.30-14.00 uur naar school en eten op school met de leerkracht. Wij hebben cultuuronderwijs hoog in het vaandel en hebben in alle groepen projecten en excursies. In groep 4-5 krijgen de kinderen Algemene Muzikale Vorming. De AMV wordt gegeven door een vakdocent muziek. Gezond leven en bewegen vinden we belangrijk en hier hebben we aandacht voor in ons leerplan.
Verder geven wij Engels van groep 1 t/m 8, zodat kinderen nog beter beslagen ten ijs komen.

Wij hebben een actieve activiteitencommissie. Elke groep heeft 2 contactouders; zij helpen de leerkracht bij diverse activiteiten. Door ons werken op school systematisch te evalueren zijn wij in staat onze kwaliteit te handhaven en waar nodig te verbeteren.