Adres CBS De Hoeksteen

Kaart met markering op: CBS De Hoeksteen,

Slangenborg 1-3
9301 VC Roden
Telefoon: (050) 5018556

E-mail: hoeksteen@quadraten.nl
Website: hoeksteen.quadraten.nl


Directeur: Trinke Bosma
Aantal leerlingen: 240
Aantal personeelsleden: 17
Aantal groepen: 10
Christelijk Onderwijs Roden

CBS De Hoeksteen helpt kinderen op een uitdagende manier hun talenten ontwikkelen.

"Ik wil het zelf doen!" roept het jonge kind en lacht als het hem is gelukt. Daarna zoekt het ook de andere kinderen op om samen iets te ondernemen.

Ligging van de school

De Hoeksteen staat in het westelijk deel van Roden. Niet ver van de school bevindt zich 'De vijfde verloting'. Ook uit deze nieuwere wijk van Roden komen veel kinderen naar De Hoeksteen.

Visie van de school

Ieder kind is uniek en neemt eigen aardigheden en talenten mee naar school. Wij bieden het de ruimte deze verder te ontwikkelen door een uitdagende leeromgeving aan te bieden. In de onderbouw ontwikkelen wij verschillende vaardigheden door met thema's te werken. In de hogere groepen gebruiken wij methodes die ons de mogelijkheid bieden aan te sluiten bij het niveau van de leerling en de manier waarop deze leert. Wij houden bovendien, binnen de verschillende groepen, rekening met het feit dat er niveauverschillen tussen kinderen bestaan.
Leren doe je bij ons soms alleen en soms samen! Samenwerking leert kinderen niet alleen om samen een opdracht tot een goed einde te brengen, het prikkelt hen ook om een bijdrage aan de opdracht te leveren. Zo kun je laten zien wat je kunt en word je gewaardeerd.

Bijzonderheden

De Hoeksteen is een open christelijke school. Dit houdt niet automatisch in dat alle ouders en kinderen een christelijke achtergrond hebben. De school is toegankelijk voor alle leerlingen.
Onze school wordt , evenals cbs De Haven en cbs De Woldzoom, bestuurd door Penta Primair, de vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs Westerkwartier- Noordenveld.
We hebben een prachtig recent aangepast gebouw waar kinderen en leerkrachten een prettige plek hebben om te spelen, te leren en te werken: licht, ruim en open.