Roden

Kaart met markering op: CBS De Hoeksteen, CBS De Parel, De RonerborgDe EsborgGBS De RankOBS De MarkeOBS De TandemODBS Het ValkhofSBO 't Hoge HoltVrije School BBS De Verwondering

Adressen

  1. CBS De Hoeksteen Slangenborg 1 - 3 9301 VC RODEN
  2. CBS De Parel Dreesdestraat 40 9301 GG RODEN
  3. De Ronerborg Burchtlaan 1 9301 TJ RODEN
  4. De Esborg Burchtlaan 2 9301 TJ RODEN
  5. GBS De Rank Floralaan 3 9301 KE RODEN
  6. OBS De Marke Molenweg 1 9301 JD RODEN
  7. OBS De Tandem Klimop 2 9301 PK RODEN
  8. ODBS Het Valkhof Schonauwen 2 9301 SP RODEN
  9. SBO 't Hoge Holt Lijsterbesstraat 1 9301 MK RODEN
  10. Vrije School BBS De Verwondering Norgerweg 4 9301 JM Roden