Adres OBS 't Spectrum

Kaart met markering op: OBS 't Spectrum,

Logo 't SpectrumHereweg 1 D, 9321 CL Peize
Postbus 5, 9320 AA Peize
Telefoon:(050) 503 36 12

E-mail: info@spectrumpeize.nl
Website: www.spectrumpeize.nl

't Spectrum

Directeur: Claudia van der Wal
Aantal leerlingen: 165
Aantal personeelsleden: 15
Aantal groepen: 8


Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De fraai ontworpen school staat in een rustige, natuurlijke omgeving. Dicht bij de school zijn sportvelden, tennisbanen en een sporthal waar de gymlessen plaatsvinden. De school staat naast ODBS De Eskampen. Op korte loopafstand zijn verder voorzieningen die voor het onderwijs en voor ouders van belang zijn zoals: sportmogelijkheden, bibliotheek, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en een sociaal cultureel centrum. De school grenst aan "het Bosplan", een bosgebied waar regelmatig leuke activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen.
De school is zeer goed te voet, per fiets of met de auto te bereiken. Er is veel parkeergelegenheid.

Onze missie

Op 't Spectrum zien we het als onze taak om alle kinderen, ongeacht geloofs- en
levensovertuiging, een goede basis te geven. In ons logo komt dat terug middels alle kleuren van de regenboog. Elk mens is uniek en wij vinden dat elk mens ruimte en het recht heeft om een eigen identiteit te ontwikkelen. Aan het eind van de basisschool weet een leerling van
onze school wat zijn of haar talenten zijn, heeft het een onderzoekende houding en is sociaal- en
cultureel vaardig. Kritisch denken, mediawijsheid, samenwerken en goed communiceren (waaronder
in de Engelse taal) behoren ook tot de 21-eeuwse vaardigheden die wij onze kinderen willen
meegeven.

Onze leus: 't Spectrum, de basis voor je toekomst

Bijzonderheden

Wij besteden als school veel aandacht aan het sociaal emotioneel leren. Wij willen een school zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Wij vinden het belangrijk om op school een sfeer te creëren, waarin kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Je prettig en veilig voelen is de basis om tot leren te komen. We gebruiken hiervoor o.a. de methode KWINK (methode voor de sociaal-emotionele leren, inclusief burgerschap en mediawijsheid. Voor groep 1 t/m 8 van het primair onderwijs. Gericht op preventie (van bijvoorbeeld pesten op school) en de kracht van een veilige groep. Daarnaast hebben we een gedragsspecialist op school.
Het vignet "Gezonde school hebben wij sinds 2017. Het is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid en welbevinden van hun leerlingen.

Wij zijn ook in het bezit van het DVL. Dit Drents-Verkeersveiligheidslabel is een keurmerk dat basisscholen kunnen behalen door het traject van dit project te volgen. Het Verkeersveiligheidslabel verzekert ouders/verzorgers dat de kinderen op een gelabelde school verkeersregels leren en oefenen van groep 1 tot en met groep 8. Verkeersveiligheid is dan ook een vast onderdeel van het schoolbeleid en het lespakket. Ook de schoolomgeving voldoet aan de eisen van het DVL.

Zoals vermeld hebben wij een prachtig schoolgebouw met een moderne, efficiënte inrichting. In "het Centrum", de centrale ruimte, is een "kunstmuur" waar een groepswerk van kinderen hangt. Onze school is ingericht volgens de laatste onderwijskundige- en technische eisen.

Op 't Spectrum werken professionele leerkrachten. Het team wil zich ontwikkelen en heeft de missie om samen goed onderwijs voor de kinderen te organiseren. We stralen plezier uit met elkaar en zijn trots op wat we doen!

Kortom: 't Spectrum is een school waar kwalitatief goed onderwijs wordt gegeven, waar kinderen zich vanuit veiligheid kunnen ontwikkelen en waar men plezier heeft.

Op www.spectrumpeize.nl vindt u meer informatie over de school.

U bent van harte welkom. Wij laten u de school graag zien!