Adres OBS 't Spectrum

Kaart met markering op: OBS 't Spectrum,

Logo 't SpectrumHereweg 1 D, 9321 CL Peize
Postbus 5, 9320 AA Peize
Telefoon:(050) 503 36 12

E-mail: info@spectrumpeize.nl
Website: www.spectrumpeize.nl

't Spectrum

Directeur: Ina Witteveen
Aantal leerlingen: 240
Aantal personeelsleden: 20
Aantal groepen: 10 
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De nieuwe, fraai ontworpen school staat in een rustige, natuurlijke omgeving. Dicht bij de school zijn sportvelden, tennisbanen en een sporthal waar de gymlessen plaatsvinden. Op korte loopafstand zijn verder voorzieningen die voor het onderwijs en voor ouders van belang zijn zoals: sportmogelijkheden, bibliotheek, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en een sociaal cultureel centrum. De school grenst aan "het Bosplan", een bosgebied waar regelmatig leuke activiteiten georganiseerd worden voor de kinderen.
De school is zeer goed te voet, per fiets of met de auto te bereiken. Er is veel parkeergelegenheid.

Visie van de school

Onderwijs op maat. Deze korte en bondige visie heeft uitgebreide gevolgen.
Wij streven ernaar dat we vanaf de eerste schooldag tot het moment van overstappen naar het voortgezet onderwijs rekening houden met de eigen mogelijkheden van de kinderen. Onze leerlingen leren/werken/spelen in een leeromgeving met moderne speel- en leermaterialen die kennis, uitdaging en plezier in leren versterken. Met extra begeleiding komen we tegemoet aan kinderen die meer aankunnen, of leerlingen die meer hulp nodig hebben.
Heel veel activiteiten worden samen beleefd, maar ook wordt er, afhankelijk van de lesopzet, in groter of kleiner groepsverband gewerkt. Werkt een leerling beter alleen, dan kan dat ook! De basisvaardigheden (lezen, schrijven, taal en rekenen) staan bij ons voorop.

Wij zijn kritisch ten aanzien van onze onderwijskundige kwaliteit en om hierin niet alleen te staan hebben wij gekozen voor het BAS-project. BAS = Bouwen aan een Adaptieve School. Een nieuwe onderwijsvorm die sturing geeft aan allerlei onderwijskundige vernieuwingen van ons onderwijs. Enkele sleutelbegrippen hierbij zijn: structuur, zelfsturing, zelfverantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerkend leren. Ook belangrijk bij BAS is:

1. relatie: een leerling moet het gevoel hebben dat hij/zij erbij hoort en gewaardeerd wordt.
2. competentie: de leerling moet in zichzelf durven te geloven en plezier hebben in zijn/haar eigen kunnen.
3. autonomie: de leerling moet de ruimte krijgen om op onderzoek uit te gaan, iets zelf te kunnen en verantwoordelijkheid te dragen.

Het BAS-project wordt begeleid door het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hoge School Utrecht.
Vanaf het eerste begin op school kijken we ook of de sociale ontwikkeling naar wens verloopt. Het moet fijn zijn op school en kinderen moeten goed met elkaar kunnen omgaan. We vinden dat een goede sociale vorming een belangrijke voorwaarde is voor de leerontwikkeling in brede zin. Wij volgen de ontwikkeling van onze kinderen en houden een leerlingvolgsysteem bij. De ontwikkeling van de leerlingen wordt regelmatig met de ouders besproken.
Er zijn veel ouders de samen met leerkrachten actief zijn in werkgroepen. We hechten veel waarde aan de activiteiten die zij organiseren.
Wilt u meer informatie over onze school lezen of zien, dan moet u zeker een kijkje nemen op onze actuele website.

Bijzonderheden

Sinds 2009 wijn wij in het bezit van het DVL. Dit Drents-Verkeersveiligheidslabel is een keurmerk dat basisscholen kunnen behalen door het traject van dit project te volgen. Het Verkeersveiligheidslabel verzekert ouders/verzorgers dat de kinderen op een gelabelde school verkeersregels leren en oefenen van groep 1 tot en met groep 8. Verkeersveiligheid is dan ook een vast onderdeel van het schoolbeleid en het lespakket. Ook de schoolomgeving voldoet aan de eisen van het DVL.
Zoals vermeld hebben wij een prachtig schoolgebouw met een moderne, efficiënte inrichting. In "het Centrum", de centrale ruimte, is een "kunstmuur" waar groepswerk van kinderen hangt. Onze school is ingericht volgens de laatste onderwijskundige- en technische eisen.
En ondertussen........blijven we 'bouwen' aan een fijne school!