Adres OBS De Hekakker

Kaart met markering op: OBS De Hekakker,

Schoolstraat 3
9331 AV Norg
Telefoon:(0592) 613 224

E-mail: info@obsdehekakker.nl
Website: www.obsdehekakker.nl


Directeur: Han Kemker
Aantal leerlingen: 240
Aantal personeelsleden: 20
Aantal groepen: 9
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De Hekakker is een openbare school en ligt in het centrum van het dorp, achter de kerk, grenzend aan het pittoreske oud-Norg. De school is de enige school in het dorp en dat betekent dat de school met recht een openbare school mag worden genoemd. Kinderen van allerlei gezindten vinden hun weg binnen onze schoolmuren.  De school grenst aan het dr. Nassau College Noord Drenthe en is daarmee verbonden door een gang en computerlokaal. Door de fysieke verbinding van de Hekakker en de school voor het voortgezet onderwijs, zijn de kansen voor verdere uitbouw van de samenwerking  optimaal aanwezig. De school heeft tevens een verbinding met het gymnastieklokaal.  Er wordt  regelmatig gebruik gemaakt van de centrale hal of de personeelskamer, waar groepjes kinderen met een onderwijsassistent of een leerkracht aan het werk zijn. Het schoolterrein is een open speelruimte. De buurtkinderen kunnen er na schooltijd ook gemakkelijk gebruik van maken.

Visie van de school

Identiteit/profiel van de school
De Hekakker is een openbare basisschool. Dit betekent dat in principe ieder kind welkom is, ongeacht zijn/haar levensovertuiging, geloof, culturele achtergrond of sociaal milieu.
Op onze school wordt het hele jaar druk geleerd en hard gewerkt. Dat kun je alleen goed doen, wanneer je je op school veilig voelt. Daarom willen we een school te zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Wij doen ons best op school een sfeer te creëren, waarin kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Een kind moet zich prettig en veilig kunnen voelen op school. Wanneer het unieke en positieve van ieder kind wordt benadrukt, krijgen kinderen het gevoel te worden geaccepteerd zoals ze zijn. Kinderen moeten leren rekening te houden met elkaar en hun omgeving. Zo worden ze in staat gesteld zich tot een zelfstandige persoonlijkheid te ontwikkelen.

obs de hekakker  hekakker 2
  De Hekakker - jij en ik - wij leren samen - voor nu en voor later!

Visie en missie
Onze missie
Als je klaar bent met de Hekakker heb je enorm veel geleerd. Je hebt uit jezelf gehaald wat erin zat en je bent klaar voor het vervolgonderwijs. Je bent slim, sociaal, zelfstandig en creatief geworden. Je hebt verantwoordelijkheidsgevoel gekregen voor jezelf, de ander en de wereld. Je weet hoe je leert en je kunt reflecteren. Je hebt zelfvertrouwen gekregen, want je mocht jezelf zijn en jouw talenten werden gezien. Je hebt goed leren samenwerken met allerlei verschillende mensen.

Bijzonderheden

De brink, het centrum van het dorp, was vroeger de geëigende plaats voor een school. Voor 1882 heeft er al een school op de brink  gestaan, vlak voor de kerk. In 1882 werd de oude school afgebroken en er kwam de "nieuwe" school op dezelfde plaats voor de kerk, gebouwd van afbraakstenen van de vorige school. De oude school voor de kerk op de brink van Norg werd in 1949 afgebroken. De schoolpomp op de brink herinnert ons nog aan die tijd. Dat de brink voor de kerk niet weer de plaats zou worden waar de nieuwe school werd gebouwd is wel duidelijk. Het aantal leerlingen groeide evenredig aan de grootte van het dorp Norg. De Schoolstraat was de aangewezen plaats voor het nieuwe gebouw dat uit zes lokalen bestond. De nieuwe school is later verbouwd en heeft toen een bergruimte gekregen; zo kon het openbaar lager onderwijs weer een hele tijd vooruit wat accommodatie betrof. Tot aan 1979 toen het huidige gebouw met zijn unieke puntdakjes en een grote centrale hal werd gebouwd. Uniek is eveneens dat de school een vaste verbinding heeft, middels een computerlokaal, met de school voor voortgezet onderwijs. Dit lokaal wordt ook gebruikt door onze school voor computerlessen.  Het aantal groepslokalen is bij de laatste verbouwingen uitgebreid tot 12. Daarnaast zijn er nog twee groepen gehuisvest in een semi-permanent gebouw op het schoolerf.

De naam "de Hekakker" is afgeleid van een stuk esgrond vlak in de buurt van de school dat de naam "de hekakkers" droeg.
Ons logo: in het vignet van onze school kunt u "het kind" herkennen. Door het hand in hand staan van de kinderen in het vignet, ontstaat ons schoolgebouw, waar uw kinderen een groot deel van de dag doorbrengen. Voor ons symboliseert dit hand in hand staan ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij als school en u als ouders hebben.