Adres OBS De Flint

Kaart met markering op: OBS De Flint,

OBS de Flint logo

J.P. Santeeweg 109
9312 TA Nietap
Tel: (0594) 514 649

E-mail: obsdeflint@xs4all.nl
Website: www.obsdeflint.nl


Directeur: Erik Beumer
Aantal leerlingen: 75
Aantal personeelsleden: 7
Aantal groepen: 4
Openbaar Onderwijs

Ligging van de school

De school ligt aan de doorgaande weg tussen de plaatsen Roden en Leek,  juist aan de rand van het dorp Nietap, in de gemeente Noordenveld. De omgeving bestaat uit weilanden, boszomen en houtwallen. De kinderen die de school bezoeken, komen hoofdzakelijk uit het dorp zelf en de directe omgeving.

Visie van de school

De Flint is een kleine dorpsschool, met naar verhouding kleine (combinatie)groepen. Dit biedt de mogelijkheid om de kinderen individuele aandacht te bieden. We vinden dat elk kind een eigen aanpak verdient, zowel pedagogisch als didactisch, omdat er immers geen kind hetzelfde is. We proberen een sfeer te creëren waarin een kind zo optimaal mogelijk kan functioneren. We vinden het belangrijk dat een kind met plezier naar school gaat. We vinden dat kinderen moeten leren om zelfstandig taken uit te voeren. Ze mogen eigen keuzen maken, binnen de door de wet en door de school bepaalde raamwerken en doelen. Ze moeten leren zelf verantwoordelijk te zijn voor hun werk en gedrag. We willen dat kinderen zich ontwikkelen tot positieve deelnemers aan onze samenleving waarbij zowel de nadruk op "samen" als op "leven" ligt, met de bijbehorende waarden en normen. We willen bijdragen aan een gelukkig leven van de kinderen, nu en in de toekomst.

Bijzonderheden

De Flint is een school  voor openbaar basisonderwijs. De school heeft 100 jaar lang de naam "o.l.s. Nietap" gedragen. Tijdens het feest van het 100-jarig bestaan, werd er voor de school een in de omgeving gevonden grote, Drentse veldkei (een flint) geplaatst. Tevens is toen de naam van de school veranderd in "de Flint".