Artikel Onderwijs in Noordenveld

Openbaar basisonderwijs

Scholen voor openbaar basisonderwijs staan open voor alle kinderen, ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Het onderwijs in openbare scholen wordt niet gestuurd door een bepaalde godsdienstige overtuiging of levensbeschouwing. De verschillende visies komen wel aan de orde binnen het openbaar onderwijs. De gemeente Noordenveld kent twaalf openbare basisscholen, waaronder één samenwerkingsschool. In alle grotere kernen zijn openbare basisscholen te vinden. Een overzicht van de scholen is te vinden via www.onderwijs-noordenveld.nl

Openbaar Speciaal Basisonderwijs

Onder het openbaar basisonderwijs in de gemeente Noordenveld valt ook een school voor openbaar speciaal basisonderwijs, 't Hoge Holt te Roden.
De meeste kinderen gaan zonder noemenswaardige problemen naar de basisschool. Voor een aantal geldt dat niet. Er zijn kinderen die het zonder speciale hulp niet in de basisschool kunnen redden. Op dat moment wordt besloten om het kind op een school voor speciaal (basis) onderwijs te plaatsen. U kunt uw kind niet rechtstreeks bij een school voor speciaal (basis) onderwijs aanmelden. De werkwijze is als volgt. Aanmeldingen worden bekeken nadat een bepaalde procedure is doorlopen. Voor een plaatsing in het speciaal (basis) onderwijs moet de basisschool, samen met u als ouders / verzorgers, een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen bij de Commissie van Advies van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs waarbij de scholen zijn aangesloten.

Nadere informatie over Openbaar Basisonderwijs en Openbaar Speciaal Basisonderwijs

De openbare scholen in Noordenveld worden bestuurd door de gemeente Noordenveld. Het openbaar onderwijs Noordenveld heeft een algemeen directeur, A. Eising.

Postadres: Postbus 21,  9300 AA Roden,
Bezoekadres: Groene Zoom 16 te Roden
Telefoon: (050) 406 57 80
Mail: administratie@onderwijs-noordenveld.nl
Website: www.onderwijs-noordenveld.nl

Schoolbestuur:

Gemeente Noordenveld
Postbus 109
9300 AC  RODEN

Contactpersoon bestuur:

René Westerhoff
Telefoon:  050 - 50 27 222
Email: postbus@gemeenteNoordenveld.nl

 

Bijzonder basisonderwijs

De term bijzonder houdt in, dat de school wordt beheerd en bestuurd door een eigen bestuur en niet door de overheid. Dit bestuur wordt soms gekozen door de ouders van de kinderen (bij een schoolvereniging). Soms is ook sprake van een stichtingsbestuur.

Stichting Quadraten

Stichting Quadraten in Grootegast beheert en bestuurt in de gemeente Noordenveld twee christelijke bassischolen. De christelijke basisscholen staan open voor alle kinderen, ongeacht afkomst, godsdienst, levensbeschouwing of culturele achtergrond. Hierbij wordt er vanuit gegaan dat de ouders de identiteit van de school en de grondslag van de stichting respecteren en dat de kinderen meedoen met alle activiteiten die passen bij de identiteit van de school.

Postadres: Postbus 10, 9860 AA Grootegast
Telefoonnummer: 0594 - 514 519
Fax: 0594 - 580 620
E-mail: contact@quadraten.nl
Website: www.quadraten.nl

Christelijke onderwijsgroep Drenthe (COG Drenthe) en OPON

Binnen onze gemeente worden twee samenwerkingsscholen gevormd, dat zijn scholen die zijn ontstaan uit een fusie tussen een openbare school van OPON en een christelijke school van COG Drenthe. Op een samenwerkingsschool wordt er extra aandacht besteed aan de levensbeschouwelijke identiteit. In Een is deze samenwerkingsschool van start gegaan sinds 1-8-2016, in Veenhuizen zal deze school van start gaan per 1-8-2017. De samenwerkingsschool in Een valt onder het bestuur van OPON en die in Veenhuizen onder het bestuur van COG Drenthe. COG Drenthe is een stichtingsbestuur met 18 christelijke basisscholen onder haar hoede in diverse Drentse gemeenten.

Postadres:  Postbus 167, 9400 AD Assen