Artikel Algemene informatie over peuterspeelgroepen

Wat is een peuterspeelgroep?

De eerste jaren zijn heel belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Het legt de basis voor later. Daarom is het belangrijk dat elk kind goede kansen krijgt om zich juist in die eerste jaren goed te ontwikkelen. Dat kan op een peuterspeelgroep. Op de peuterspeelgroep wordt de ontwikkeling van de peuter op een positieve manier gestimuleerd. Peuters kunnen samen spelen, samen ontwikkelen.

De gemeente Noordenveld wil voor iedere peuter kwalitatief en goede betaalbare peuteropvang, waarbij een goede aansluiting op het basisonderwijs voorop staat. Daarom financiert de gemeente peuteropvang binnen bestaande kinderdagopvang voor ouders uit de gemeente Noordenveld die voor hun peuter geen gebruik kunnen maken van de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

Voor wie?

Een peuterspeelgroep is voor alle peuters in de gemeente Noordenveld van 2 tot 4 jaar. Peuters kunnen 5,5 uur per week, gedurende 40 weken per jaar, naar een peuterspeelgroep. Deze opvang wordt aangeboden door verschillende kinderopvangorganisaties.

Kosten voor een peuterspeelgroep

Ouders komen in aanmerking voor een tegemoetkoming in de vorm van kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Ouders die hiervoor niet in aanmerking komen (bijvoorbeeld alleenstaande ouders zonder werk of gezinnen met (g)één inkomen) kunnen in aanmerking komen voor een, door
de gemeente, gesubsidieerde plaats op een peuterspeelgroep. Dit geldt alleen voor peuters die in de gemeente Noordenveld wonen. U als ouder betaalt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage.

VVE-peuteropvang

VVE betekent vroeg- en voorschoolse educatie. VVE is een taalprogramma gericht op de totale ontwikkeling van het kind, dus zowel taal- en cognitieve ontwikkeling als ook sociale, emotionele, creatieve ontwikkeling. VVE is geschikt voor alle kinderen, maar in het bijzonder voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het Centrum Jeugd en Gezin stelt vast of uw kind voor een VVE-plaats in aanmerking komt. Indien uw kind in aanmerking komt voor een VVE-plaats dan kan uw kind 4,5 uur extra naar een peuterspeelgroep. Voor deze extra uren betaalt u geen ouderbijdrage.

Wanneer inschrijven?

Als uw peuter 1,5 jaar is kunt u uw peuter inschrijven voor een plaats op een peuterspeelgroep.
U kunt hiervoor contact opnemen met één van de kinderopvangorganisaties van een peuterspeelgroep in de gemeente Noordenveld.

Meer informatie en nuttige links

Heeft u nog vagen over een peuterspeelgroep? Bekijk de pagina: veelgestelde vragen of stuur stel uw vraag in dit formulier.
Op www.toeslagen.nl kunt u meer informatie vinden over de kinderopvangtoeslag van de belastingdienst.