Artikel Kwaliteitseisen

Aan kindercentra worden door de Rijksoverheid in de Wet Kinderopvang kwaliteitseisen gesteld. De GGD doet onderzoek en rapporteert aan de gemeente en het kindercentrum in hoeverre het kindercentrum aan de kwaliteitseisen voldoet. Deze rapporten zijn openbaar via het landelijk register kinderopvang.