Artikel Vrijwilligersverzekering

De gemeente Noordenveld heeft via de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een vrijwilligersverzekering afgesloten. De premie voor deze verzekering wordt door de gemeente betaald. Handig is dat vrijwilligers automatisch verzekerd zijn, het is niet nodig vrijwilligers hiervoor apart aan te melden of te registreren.

Niet alleen vrijwilligers, maar ook mantelzorgers zijn meeverzekerd. Vrijwillige brandweer en vrijwillige politie zijn bijzondere groepen vrijwilligers. Voor hen zijn speciale regelingen getroffen. Zij zijn daarom niet verzekerd met de VNG Vrijwilligersverzekering.

Voorwaarden en dekkingen

De gemeente heeft gekozen voor de meest uitgebreide dekking. Er is dekking op de volgende gebieden:

VNG Vrijwilligers BasisPolis

  • Ongevallenverzekering voor vrijwilligers
  • Eigendommenverzekering voor vrijwilligers
  • Aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers

VNG Vrijwilligers Pluspolis

  • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
  • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers
  • Rechtsbijstandsverzekering voor vrijwilligers

Schade en dan?

Eerst gaat u na of de schade op een eigen verzekering van de vrijwilliger of op die van de organisatie gemeld kan worden.

Kan dat? Dan meldt u de schade bij die verzekeraar.

Kan dat niet? Dan meldt u de schade met een (digitaal) schadeformulier bij de gemeente.

  • Dit is alleen mogelijk wanneer u ingeschreven bent als inwoner van de gemeente Noordenveld.
  • Woont u elders en heeft uw woongemeente ook een VNG Vrijwilligersverzekering? Dan kunt u de schade melden bij uw eigen gemeente, ook al is de schade in een andere gemeente veroorzaakt.

De gemeente bepaalt en controleert of het gaat om een schade in de zin van de VNG vrijwilligersverzekering. De gemeente meldt de schade digitaal bij de verzekeraar. De verzekeraar neemt de schade in behandeling en informeert de gemeente na afloop, over hoe de schade afgehandeld is.

Belangrijk!

Is er schade of letsel door een ongeval? Dan hoeft er niet eerst nagegaan te worden of de schade op een andere verzekering gedekt is. U kunt de schade dan direct met het digitale schadeformulier bij de gemeente melden. De schadeafhandeling gebeurt vanaf dat moment zoals hierboven beschreven.

Vragen?

Wilt u meer weten over de voorwaarden en dekkingen, kijk dan op de website van Centraal Beheer. U kunt hier de brochure en het digitale schadeformulier downloaden. Het schadeformulier kunt u uitprinten en opsturen (of langsbrengen).

Gemeente Noordenveld
t.a.v. mevrouw L. Staal
Postbus 109
9300 AC  Roden

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Liesbeth Staal (gemeente) of Leonie van Roekel via telefoonnummer 14 050. Voor al uw vragen over de verzekering kunt u ook rechtstreeks bellen met Centraal Beheer Achmea, telefoon (055) 579 86 00.