Artikel Handige websites vrijwillige inzet

WelzijninNoordenveld
Facebook Vrijwilligerswerk Noordenveld
www.movisie.nl: Movisie is het kennisinstituut over vrijwillige inzet
www.nov.nl: NOV is de belangenorganisatie voor het vrijwilligerswerk in Nederland

Ondersteuning initiatieven dorp/wijk/buurt:

www.oranjefonds.nl
www.kernmetpit.nl