Artikel Gratis VOG voor vrijwilligers

Gratis VOG

Onderzoek heeft aangetoond dat het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan vrijwilligers bijdraagt aan de veiligheid binnen een vrijwilligersorganisatie. Met zo'n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG's maakt u het onderwerp grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar en geeft u ook een signaal af dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk. Dit is een stap richting een veilig klimaat binnen uw organisatie.

Van vergoeding naar gratis voor alle vrijwilligers

Vanwege deze positieve effecten had het ministerie van Veiligheid en Justitie besloten om een proef met het vergoeden van VOG's om te zetten in een regeling waarbij vrijwilligers van alle vrijwilligersorganisaties onder voorwaarden een gratis digitale VOG kunnen krijgen. Hiermee is de aanvraagprocedure enorm vereenvoudigd. Het ministerie van VWS heeft de regeling verbreed naar alle vrijwilligers die werken met kwetsbare mensen. Voorheen was dat beperkt tot vrijwilligers die werkten met minderjarigen en verstandelijk beperkten.

Contactpunten

Om de aanmelding van vrijwilligersorganisaties in goede banen te leiden, zijn er contactpunten. Bij deze contactpunten kunt u terecht met vragen over de procedure, de voorwaarden en natuurlijk over preventief beleid. Zij helpen u graag op pad naar een veilige omgeving binnen uw organisatie.