Artikel Veenhuizen

- een overzicht -

De tijd heeft Veenhuizen gemaakt...

Omgeven door het esdorpenlandschap van Norg, het beekdal van de Slokkert en het immense Fochteloërveen, is Veenhuizen onderdeel van een fascinerend landschap. Veenhuizen is het méér dan waard om in zijn volle omvang en als een samenhangend geheel te behouden. Er is bestuurlijk geen pasklaar instrumentarium om een beoogde integrale aanpak vorm te geven. We moeten het hebben van mensenwerk. Mensen, die er samen de schouders onder willen zetten. Deskundigen en bevlogen types, die hun eigen expertise willen inbrengen en die bij hun organisaties een nieuwe, innovatieve benadering willen bepleiten.

Aansprekende initiatieven als het Landelijke Gevangenismuseum, het Ambachtscluster, Erfgoedlogies Oud Bergveen, het Gezondheidscentrum, Hotel Bitter en Zoet, en, zeer recent het Maallustcomplex en de directeurswoning Klein Soestdijk hebben al bewezen dat de mogelijkheden er zijn. Veenhuizen is zeldzaam gaaf bewaard gebleven. Maar willen we Veenhuizen écht voor de komende generaties veiligstellen, dan zijn bescherming en beheer niet genoeg en zijn er ook nieuwe economische dragers nodig. De status van Werelderfgoed biedt in dat verband de nodige bescherming, maar ook een breed scala aan mogelijkheden om allerlei partijen aan Veenhuizen te binden en met elkaar te laten samenwerken.

Hieronder vindt u diverse artikelen zodat u de ontwikkelingen in Veenhuizen kunt volgen.

De werkzaamheden zijn mogelijk gemaakt door financiële inbreng van:

  • gemeente Noordenveld
  • provincie Drenthe
  • Waterschap Noorderzijlvest
  • Staatsbosbeheer
  • Regio Groningen-Assen 2030 Nationaal Stedelijk Netwerk
  • Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
  • Samenwerkingsverband Noord-Nederland
  • Ministerie van Economische Zaken

Logos financiers Veenhuizen

Logo EUHier wordt geïnvesteerd in uw toekomst.
Dit project wordt mede gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Logo Koloniën van Weldadigheid


 


Kijk ook naar:

Actueel

Werelderfgoed

Beschermd dorpsgezicht

Koloniën van Weldadigheid

Visies op Veenhuizen

Projecten in uitvoering

Externe links Veenhuizen