Artikel Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij het jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Dit fonds geeft kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans om aan actieve kunstbeoefening te doen. Dankzij het fonds kunnen jaarlijks vele kinderen deelnemen aan muziek, theater-, dans- of schilderlessen. Het Jeugdfonds betaalt het lidmaatschap, muziekinstrument of de kleding.

Ouders, kinderen of cultuuraanbieders kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdfonds. Aanvragen worden gedaan door professionals die de kinderen en de (financiële) gezinsomstandigheden kennen uit o.a. onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gezondheidszorg. Deze professionals fungeren als intermediair en dienen de aanvraag in via de website van het Jeugdfonds Sport & Cultuur Drenthe. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die deze lessen verzorgen.