Artikel Jeugdcultuurfonds Drenthe

                                                                         

De gemeente Noordenveld is aangesloten bij het jeugdcultuurfonds Drenthe. Het Jeugdcultuurfonds Drenthe geeft kinderen van financieel minder draagkrachtige ouders de kans om aan actieve kunstbeoefening te doen. Dankzij het fonds kunnen jaarlijks vele kinderen deelnemen aan muziek, theater-, dans- of schilderlessen. Het Jeugdcultuurfonds betaalt het lidmaatschap, muziekinstrument of de kleding.

Ouders, kinderen of cultuuraanbieders kunnen niet zelf een aanvraag doen bij het Jeugdcultuurfonds. Aanvragen worden gedaan door professionals die de kinderen en de (financiële) gezinsomstandigheden kennen uit o.a. onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en gezondheidszorg. Deze professionals fungeren als intermediair en dienen de aanvraag in via de website van het jeugdcultuurfonds. Het geld gaat rechtstreeks naar de instellingen of personen die deze lessen verzorgen. Het Jeugdcultuurfonds werkt volgens dezelfde methode als het jeugdsportfonds.

Jeugdcultuurfonds Drenthe