Nieuwsbericht Ondernemers en gemeente samen op weg naar vitale verblijfsrecreatie

Gepubliceerd op: 11 juni 2019 14:15

"Wij willen de komende jaren, samen met de eigenaren van de Noordenveldse recreatieparken en zomerhuisjesterreinen, aan de slag om voor hun recreatiepark een toekomstperspectief te schetsen," aldus wethouder Jeroen Westendorp. "Een perspectief dat duidelijkheid brengt op toch wel een ingewikkeld vraagstuk. We gaan hierbij uit van de kracht van de ondernemers en/of de Verenigingen van Eigenaren.

Verblijfsrecreatie is ingewikkeld vraagstuk

"De toekomst van de verblijfsrecreatie is lokaal maar ook regionaal, landelijk en zelfs Europees een ingewikkeld vraagstuk, aldus Jeroen. "Een vraagstuk dat dan ook niet alleen lokaal is op te lossen. Een vraagstuk dat niet alleen het thema recreatie raakt maar ook thema's als duurzaamheid, sociale zorg, huisvesting, omgevingswet en landschap & natuur. De komende jaren wil ik met alle betrokken partijen aan de slag om de ambitie en doelen voor een vitale sector in onze gemeente te halen. Maar nog meer om duidelijkheid te bieden voor de toekomst en samen te werken aan die toekomst. En daarbij tevens een bijdrage te leveren aan de Drentse ambitie. Vanuit samenwerking en verbinding blijven we toeristen een onvergetelijke, onverzorgde vakantie bieden en hebben we oog voor de mensen op parken zonder recreatief toekomstperspectief. Ik zie het als een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid en een gezamenlijke inspanning; samen op weg naar kwalitatief hoogwaardige verblijfsrecreatie of passende herbestemming".

Impuls door Vitale vakantieparken Drenthe

Drenthe ontvangt graag toeristen en wil hen naast gastvrijheid en vermaak, aantrekkelijke en eigentijdse verblijfsmogelijkheden bieden. Daarom richt Drenthe zich de komende jaren op vitale vakantieparken. Vakantieparken met bijzondere verblijfsmogelijkheden die de (oer)natuur, landschapsbeleving en cultuur versterken. Die zijn opgenomen in de omgeving, en die zich puur richten op de toerist, financieel gezond zijn en ultiem vermaak bieden voor het hele gezin.

Lokaal programma

Wethouder Westendorp: "Dit programma Vitale Vakantieparken Noordenveld laat zien hoe we de komende jaren, samen aan de slag gaan. De gemeente en de provincie ondersteunen en zijn, wanneer nodig, actief betrokken. Sommige recreatieterreinen draaien uitstekend en behoren tot de topparken. Voor enkele parken is de toekomst minder rooskleurig en zij moeten op zoek naar een nieuwe bestemming van hun terrein. Met het programma wordt ook een vervolg gegeven aan de Expeditie Norgerduinen. De Expeditie onder leiding van wethouder Kosters gaat de fase van uitvoering in." Wethouder Kosters vult aan: "Ik ben blij dat de Expeditie zijn volgende fase ingaat en we enerzijds als het goede voorbeeld dienen en anderzijds kennis kunnen ophalen bij de samenwerkende partners op Drentse schaal."

Nu aan de slag betekent slagkracht en daadkracht

"Zowel op Drentse schaal als op Noordenvelds niveau kunnen ondernemers en/of Verenigingen van Eigenaren (VvE) profiteren van de Drentse samenwerking. Met behulp van praktische tips en projecten ter bevordering van de 'slagkracht' van de sector, bieden we de ondernemers een steuntje in de rug. De noodzaak en het moment is nu," benadrukt Jeroen Westendorp. "Nu niet aan de slag gaan met deze opgaven kan een negatieve invloed hebben op tal van onderwerpen. Een bijwerking hiervan is imagoschade van het bestaande toeristische product. De energie die nu ontstaat bij ondernemers en Verenigingen van Eigenaren moeten we omarmen. Aan de andere kant zijn er financiële middelen beschikbaar gesteld door het Rijk, provincie en ook deden gemeenten een duit in het zakje."