Artikel Expeditie Norgerduinen

Na een jaar hard werken ligt er een visie voor het gebied De Norgerduinen. Samen met een hele grote groep betrokken inwoners, gebruikers, eigenaren en instanties zijn we op expeditie gegaan. Deze expeditie heeft geleid tot een visie op belangrijke thema's en op de te onderscheiden deelgebieden in de Norgerduinen.
Een visie waar we met elkaar trots op zijn en een strategie aangeeft waar we mee verder kunnen. Want de reis is nog niet ten einde. De expeditie gaat de volgende fase in: uitvoering geven aan de visie. En op deze expeditie houden we de reisquote van Paolo Coelho in ons achterhoofd:

Be Brave. Take risks. Nothing can substitute experience (wees moedig, neem risico, niks kan de ervaring vervangen).