Artikel Achtergrondinformatie

Hoeveel banen zijn aan de vrijetijdssector toe te rekenen?

Bijna 7% van de banen in Drenthe is direct aan de vrijetijdseconomie toe te rekenen. In de gemeente Noordenveld is dit zelfs 9,4%. De vrijetijdssector, waarin bijna €1.2 miljard omgaat is een belangrijke sector in Drenthe.

Hoeveel parken doen er mee in de gemeente Noordenveld?

In de gemeente Noordenveld staan 24 vakantieparken in het programma.

Gaat het met alle parken even goed?

Een groot aantal recreatieparken draaien uitstekend en lijken ook in de toekomst mee te kunnen met de veranderende vraag van consumenten. Een aantal parken hoort zelfs bij de top van Nederland. Voor een paar andere parken is de toekomst minder rooskleurig. Zij kennen problemen door bijvoorbeeld permanente bewoning, sociaal/maatschappelijke problematiek of criminaliteit.

Hoe weten we dat het niet met alle parken goed gaat?

De start voor het project Vitale Vakantieparken Drenthe begon met een onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. Nu blijkt dat er in de provincie en ook in de gemeente Noordenveld prachtige recreatieparken zijn. Maar er ligt ook veel werk waar het gaat om niet-vitale recreatieparken.

Wat is de inbreng van de eigenaren of ondernemers?

De gemeente gaat altijd uit van de eigen wensen en plannen voor de toekomst van de ondernemer, eigenaar of vereniging van eigenaren.

Met wie werkt de gemeente samen?

Naast ondernemers , eigenaren en verenigingen van eigenaren werkt de gemeente samen met de provincie Drenthe, de 11 andere gemeenten, het Recreatieschap Drenthe en de RECRON. Vanuit de provincie Drenthe is er een Taskforce die gemeenten en parkondernemers met kennis, advies en hulp bijstaat. Recreatieondernemers en VvE's moeten zelf met plannen voor de toekomst komen en kunnen, via de gemeente, bij de Taskforce terecht voor vragen en advies. Meer informatie hierover in dit filmpje.

Wat is er terecht gekomen van de Expeditie Norgerduinen?

Samen met de betrokken recreatieparken, organisaties en partijen, was de gemeente al gestart met de Expeditie Norgerduinen. Dit traject gaat verder onder de vlag van Vitale Vakantieparken. De voortgang vindt u op deze website onder Expeditie Norgerduinen.