Artikel Vitale vakantieparken

De vrijetijdssector is een belangrijke sector in Drenthe, waarin ongeveer €1.2 miljard omgaat. Bijna 7% van de banen is direct aan de vrijetijdseconomie toe te rekenen. In de gemeente Noordenveld is dit zelfs 9,4%.

De Provincie Drenthe en Recreatieschap Drenthe, Recron en 12 gemeenten willen van Drenthe dé vrijetijdsprovincie van Nederland maken.

Vitale vakantieparken Drenthe

De start voor het project Vitale Vakantieparken Drenthe begon met een onderzoek naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. Het onderzoek laat zien dat er in de provincie en ook in de gemeente Noordenveld prachtige recreatieparken zijn. Maar er ligt ook veel werk waar het gaat om niet-vitale recreatieparken.

Vitale vakantieparken Noordenveld

Voor college en raad reden om Vitale Vakantieparken Noordenveld daadkrachtig  op te pakken. De gemeente was ook al, samen met de betrokken recreatieparken, organisaties en partijen, met de Expeditie Norgerduinen gestart. In de gemeente Noordenveld staan 23 vakantieparken in het programma. Sommige recreatieterreinen draaien uitstekend en horen bij de topparken. Voor een paar andere parken is de toekomst minder rooskleurig.  Sommige andere parken kennen problemen door bijvoorbeeld permanente bewoning, sociaal/maatschappelijke problematiek of criminaliteit.

Oplossingen zoeken

Samen met de ondernemers wil de gemeente de parken helpen om goed te blijven of om oplossingen te zoeken om weer vitaal te worden. Als dat niet mogelijk is moeten parken veranderen naar een nieuwe bestemming. Hierbij gaan we altijd uit van de eigen wensen en plannen  voor de toekomst van de ondernemer, eigenaar of vereniging van eigenaren. Hoe we dit samen aanpakken staat in het Uitvoeringsprogramma Vitale vakantieparken Noordenveld.

Samen aan de slag

Samen met de provincie Drenthe, de 11 andere gemeenten, het Recreatieschap Drenthe en de RECRON leren we van elkaar. Vanuit de provincie Drenthe is er een Taskforce dat gemeenten en parkondernemers met kennis, advies en hulp bijstaat. Recreatieondernemers en VvE's moeten zelf met plannen voor de toekomst komen en kunnen bij de Taskforce terecht voor vragen en advies. Meer informatie hierover in dit filmpje.