Artikel Beleid recreatie en toerisme

Er zijn diverse beleidsstukken waarin kaders zijn vastgelegd voor de toeristisch recreatieve sector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme Christa Boersen. Zij is te bereiken via  e-mailadres postbus@gemeentenoordenveld.nl of via LinkedIn of via het algemene telefoonnummer van de gemeente.