Artikel Beleid recreatie en toerisme

Er zijn diverse beleidsstukken waarin kaders zijn vastgelegd voor de toeristisch recreatieve sector.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze beleidsmedewerker Recreatie en Toerisme Christa Boersen via telefoonnummer 14 050,  e-mailadres postbus@gemeentenoordenveld.nl of LinkedIn.