Sitemap

 1. Wonen en leven
  1. Leven, reizen en papieren
   1. Verhuizen
   2. Reisdocumenten / rijbewijs
    1. Filmpjes
   3. Uittreksels
   4. Geboorte
   5. Huwelijk en partnerschap
    1. Locaties
    2. Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand
   6. Overlijden
    1. Begraven in Noordenveld
  2. Wonen
   1. Woningbouwlocaties
    1. De Lange Streeken II in Peize
     1. Fotoalbum De Lange Streeken II
    2. Roderveld IV in Roden
     1. Fotoalbum Roderveld IV
    3. Boskamplocatie Roden
    4. Oosterveld in Norg
    5. Veldkampen in Een
     1. Fotoalbum
   2. Beleidsdocumenten wonen
   3. Startersleningen
  3. Bouwen en verbouwen
   1. (Ver)bouwen en slopen
   2. Bestemmingsplannen
    1. Geldende bestemmingsplannen
     1. Nietap
     2. Nieuw-Roden
     3. Norg
     4. Peize
     5. Roden
     6. Veenhuizen
     7. Kleine kernen
     8. Bedrijventerreinen
     9. Buitengebied
     10. Kampeerterreinen
   3. Beleidsdocumenten bouwen en verbouwen
   4. Anterieure overeenkomsten
   5. Wet voorkeursrecht gemeenten
  4. Openbare ruimte
   1. Verkeer en vervoer
    1. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
    2. Openbaar vervoer
     1. Aanpassing bushaltes Roden (HOV)
    3. Gladheidsbestrijding
     1. Routes gladheidsbestrijding
   2. Leefbaarheid
   3. Veiligheid
    1. Preventie
    2. Rampen en calamiteiten
    3. Risicokaart Noordenveld
    4. Brandweer
    5. Politie
   4. Bomen kappen
  5. Belastingen
  6. Afval, milieu en duurzaamheid
   1. Afval
    1. Afvalinzameling
   2. Milieu
    1. Beleidsdocumenten
   3. Duurzaamheid
  7. Zorg en welzijn
   1. Wmo
    1. Zorgaanbieders
    2. Cliëntervaringsonderzoek
   2. Jeugd
   3. Mantelzorg
    1. Nieuws
  8. Over Noordenveld
   1. Dorpen
   2. Wijk- en dorpsbelangenverenigingen
   3. Noordenveld in cijfers
   4. Noordenveld in beeld
    1. Album Noordenveld in beeld
    2. Album Winters Noordenveld
   5. Partnergemeenten
  9. Projecten
   1. Investeringsprogramma Landschap Terheijl
   2. Norgerduinen
    1. Nieuwsbrieven
    2. Documenten
   3. Visie op Noordenveld 2025
   4. Omgevingsvisie Noordenveld 2030
   5. Centrumontwikkeling Roden
    1. Nieuws centrumontwikkeling
    2. Fotoalbum
    3. Besluitvorming
   6. Integraal Huisvestingsplan onderwijs
    1. Nieuws
 2. Werken en leren
  1. Werk en inkomen
  2. Leren en onderwijs
   1. Leerplicht
   2. Scholen in Noordenveld
    1. Een
    2. Nietap
    3. Nieuw-Roden
    4. Norg
    5. Peize
    6. Roden
    7. Roderwolde
    8. Veenhuizen
    9. Westervelde
   3. Kinderopvang en peuterspeelgroepen
    1. Peuterspeelgroepen
   4. Vóór de basisschool
 3. Ondernemen
  1. Ondernemen in Noordenveld
  2. Bedrijfshuisvesting
   1. Beschikbare kavels en panden
    1. Bedrijventerrein Peize
    2. Bedrijventerreinen Roden
     1. Bedrijfskavels
     2. Bedrijfsruimte, tot 400 m2
     3. Bedrijfsruimte, vanaf 400 m2
     4. Kantoorruimte
     5. Winkelruimte
    3. Norg
    4. Veenhuizen
   2. Bedrijventerrein Roden
    1. Haarveld
    2. Woonboulevard Westeres
    3. Vrijetijdsboulevard
   3. Bedrijventerrein Peize
  3. Digitaal bedrijvenloket
  4. Regels, vergunningen en beleid
   1. Regelingen en subsidies
   2. Beleidsdocumenten
   3. Inkoop Jeugdwet-Wmo
    1. Documenten
    2. Aanvullende contractering
  5. Werkgelegenheid
  6. Inkoop
 4. Vrije tijd
  1. Toeristische info
  2. Kunst en cultuur
   1. Cultureel erfgoed
    1. Molens
   2. Musea
   3. Galeries
  3. Sport
   1. Sport in Noordenveld
  4. Activiteiten
   1. Rodermarkt
  5. Documenten en beleid
   1. Recreatiebeleid
   2. Cultuurbeleid
  6. Vrijwillige inzet
   1. Nieuws
 5. Bestuur en organisatie
  1. Nieuws
   1. Nieuwsberichten
    1. Aanmeldformulieren
   2. Gemeentepagina
   3. Bijeenkomsten & vergaderingen
  2. Bekendmakingen
   1. Bijlagen
  3. Politiek
   1. Gemeenteraad
    1. Rekenkamercommissie
   2. College van B & W
   3. Raads- en coalitieakkoord
   4. Verkiezingen
    1. Stemlokalen
    2. Verkiezingsuitslagen
    3. Vlogs
   5. Themajaar
    1. Jaar van het cultureel erfgoed
    2. Jaar van de Democratie
    3. Themajaar Vluchteling
    4. Jaar van de cultuur
  4. Financiën
  5. Verordeningen
  6. Service, inspraak en klachten
   1. Schade wijk Middenveld
    1. Achterliggende stukken bij de bestekken
  7. Werken bij de gemeente
   1. Organisatie
   2. Vacatures
 6. Digitaal loket
  1. Formulieren
  2. Zoekwoorden
  3. Contact