Sitemap

 1. Wonen en leven
  1. Leven, reizen en papieren
   1. Verhuizen
   2. Reisdocumenten / rijbewijs
   3. Uittreksels
   4. Geboorte
   5. Huwelijk en partnerschap
    1. Locaties
    2. Buitengewoon ambtenaren burgerlijke stand
   6. Overlijden
    1. Begraven in Noordenveld
  2. Wonen
   1. Woningbouwlocaties
    1. De Lange Streeken II in Peize
     1. Fotoalbum De Lange Streeken II
    2. Roderveld IV in Roden
     1. Fotoalbum Roderveld IV
    3. Veldkampen in Een
     1. Fotoalbum
   2. Beleidsdocumenten wonen
   3. Startersleningen
  3. Bouwen en verbouwen
   1. (Ver)bouwen en slopen
   2. Bestemmingsplannen
    1. Plannen in procedure
    2. Geldende bestemmingsplannen
     1. Nietap
     2. Nieuw-Roden
     3. Norg
     4. Peize
     5. Roden
     6. Veenhuizen
     7. Kleine kernen
     8. Bedrijventerreinen
     9. Buitengebied
     10. Kampeerterreinen
   3. Voorbereidingsbesluiten
   4. Beleidsdocumenten bouwen en verbouwen
   5. Projectprocedures
   6. Anterieure overeenkomsten
  4. Openbare ruimte
   1. Verkeer en vervoer
    1. Gladheidsbestrijding
    2. Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan
    3. Openbaar vervoer
     1. Aanpassing bushaltes Roden (HOV)
    4. Op de fiets
   2. Leefbaarheid
   3. Veiligheid
    1. Preventie
    2. Rampen en calamiteiten
    3. Risicokaart Noordenveld
    4. Brandweer
    5. Politie
  5. Belastingen
  6. Afval, milieu en duurzaamheid
   1. Afval
    1. Afvalnieuws
    2. Afvalinzameling
   2. Milieu
    1. Beleidsdocumenten
   3. Duurzaamheid
  7. Zorg en welzijn
   1. Wmo
    1. Zorgaanbieders
   2. Jeugd
   3. Vrijwillige inzet en mantelzorg
  8. Over Noordenveld
   1. Dorpen
   2. Noordenveld in cijfers
   3. Noordenveld in beeld
    1. Album Noordenveld in beeld
    2. Album Winters Noordenveld
   4. Partnergemeenten
  9. Projecten
   1. Herinrichting Albertsbaan
    1. Nieuws Albertsbaan
    2. Explosief Albertsbaan
   2. Investeringsprogramma Landschap Terheijl
   3. Norgerduinen
    1. Symposia
    2. Nieuwsbrieven
    3. Terugkoppeling
   4. Noordenveld in balans
   5. Visie op Noordenveld 2025
   6. Omgevingsvisie Noordenveld 2030
   7. Centrumvisie Roden
    1. Fotoalbum
    2. Nieuws centrumvisie
 2. Werken en leren
  1. Werk en inkomen
  2. Leren en onderwijs
   1. Leerplicht
   2. Scholen in Noordenveld
    1. Een
    2. Nietap
    3. Nieuw-Roden
    4. Norg
    5. Peize
    6. Roden
    7. Roderwolde
    8. Veenhuizen
    9. Westervelde
   3. Kinderopvang en peuterspeelzalen
   4. Vóór de basisschool
 3. Ondernemen
  1. Ondernemen in Noordenveld
  2. Bedrijfshuisvesting
   1. Beschikbare kavels en panden
    1. Bedrijventerrein Peize
    2. Bedrijventerreinen Roden
     1. Bedrijfskavels
     2. Bedrijfsruimte, tot 400 m2
     3. Bedrijfsruimte, vanaf 400 m2
     4. Kantoorruimte
     5. Winkelruimte
    3. Norg
    4. Veenhuizen
   2. Bedrijventerrein Roden
    1. Haarveld
    2. Woonboulevard Westeres
    3. Vrijetijdsboulevard
   3. Bedrijventerrein Peize
  3. Digitaal bedrijvenloket
  4. Regels, vergunningen en beleid
   1. Regelingen en subsidies
   2. Beleidsdocumenten
   3. Inkoop Jeugdwet-Wmo
    1. Documenten
  5. Werkgelegenheid
 4. Vrije tijd
  1. Toeristische info
  2. Kunst en cultuur
   1. Veenhuizen
    1. Nieuws
  3. Sport
   1. Sport in Noordenveld
  4. Activiteiten
   1. Rodermarkt
  5. Beleid
   1. Recreatiebeleid
   2. Cultuurbeleid
 5. Bestuur en organisatie
  1. Nieuws
   1. Nieuwsberichten
   2. Gemeentepagina
   3. Bijeenkomsten & vergaderingen
  2. Bekendmakingen
   1. Bijlagen
  3. Politiek
   1. Gemeenteraad
    1. Gemeenteraad
    2. Rekenkamercommissie
   2. College van B & W
    1. Blog college
   3. Verkiezingen
    1. Verkiezingsuitslagen
    2. Stemlokalen
   4. Themajaar
    1. Democratie
    2. Themajaar Vluchteling
    3. Jaar van de cultuur
  4. Financiën
  5. Verordeningen
  6. Service, inspraak en klachten
  7. Werken bij de gemeente
   1. Organisatie
   2. Vacatures
 6. Digitaal loket
  1. Formulieren
  2. Zoekwoorden
  3. Contact