Artikel Werkgelegenheidscijfers

Jaarlijks laten de provincie en de gemeenten in Drenthe een werkgelegenheidsonderzoek uitvoeren onder bedrijven en instellingen. Dit geeft zicht op de ontwikkelingen op de Drentse arbeidsmarkt. Wij publiceren de werkgelegenheidscijfers over de jaren 2011– 2016 voor onze gemeente. Op de laatste peildatum heeft de gemeente Noordenveld 10.549 arbeidsplaatsen (dat is inclusief de landbouwsector).

 

 Sector

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Landbouw, bosbouw en visserij

609

589

572

 603  595 594

Industrie

1059

1071

1095

1098 1058 1046

Prod./Distrib./Handel in elekt., aardgas, stoom en lucht

4

4

4

2 1 3

Winning/Distr. v. water; afval-/afvalwaterbeheer en sanering

12

16

15

16 17 16

Bouwnijverheid

818

838

794

830 817 832

Groot- en detailhandel; reparatie van auto’s

2495

2492

2449

2173 2219 2232

Vervoer en opslag

643

604

639

606 307 164

Logies-, maaltijd- en drankverstrekking

630

641

628

641 676 697

Informatie en communicatie

181

185

168

157 164 173

Financiële instellingen

209

207

224

209 222 160

Verhuur van en handel in onroerend goed

61

61

60

63 57 52

Advisering, onderzoek en overige zakelijke dienstverlening

808

762

777

755 743 833

Verhuur van roerende goederen en overige zakelijke dienstverlening

635

640

628

616 607 612

Openbaar bestuur, overheidsdiensten en verpl. soc. verzek.

1109

1069

1061

912 981 1060

Onderwijs

475

473

449

437 473 481

Gezondheids- en welzijnszorg

1019

1123

1082

1037 978 993

Cultuur, sport en recreatie

299

302

299

295 288 340

Overige dienstverlening

321

326

321

323 313 261

Totaal

11.387

11.403

11.265 

10.773 10.516 10.549