Artikel Bedrijvenregeling Drenthe

De bedrijvenregeling Drenthe 2017-2019 is een subsidieregeling gericht op economische structuurversterking en verbetering van het vestigings- en investeringsklimaat. De regeling is een gezamenlijk initiatief van de provincie Drenthe en zes Drentse gemeenten, waaronder ook de gemeente Noordenveld. De regeling wordt uitgevoerd door het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Subsidie kan worden aangevraagd door Mkb'ers, die zijn gevestigd in Noordenveld of van plan zijn om zich er te vestigen. Er is subsidie beschikbaar voor investeringen in vestiging, uitbreiding, innovatie, diversificatie of fundamentele wijziging van bedrijfsactiviteiten. Daarbij kan subsidie worden aangevraagd voor: