Regelingen en subsidies

De gemeente Noordenveld heeft nieuwe inkoopvoorwaarden en een nieuw inkoopbeleid vastgesteld.
Deze voorwaarden en dit beleid zijn op 1 juli 2013 van kracht geworden.

Inkoopvoorwaarden

De inkoopvoorwaarden worden gebruikt bij de inkoop van goederen, diensten en werken. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd.

Inkoopbeleid

Met betrekking tot het inkoopbeleid heeft de gemeente Noordenveld als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie.  De gemeente wil zich als een betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van de gemeentelijke inkopen streeft de gemeente naar maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van de gemeente Noordenveld.

De vastgestelde regelingen kunt u hieronder vinden.