Artikel Overkoepelende instanties

Kamer van Koophandel

Leonard Springerlaan 15 , 9727 KB Groningen
088 585 1 585
www.kvk.nl

Ministerie van Economische Zaken

Informatie en Nieuwsvoorziening
Postbus 20101, 2500 EC  Den Haag
070 - 3798820
www.minez.nl (subsidies)    

Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij

Postbus 424, 9700 AK  Groningen
Paterswoldseweg 810,  Groningen
050 - 5214444
www.nom.nl

www.123subsidie.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, vestiging Assen

Bezoekadres: Mandemaat 3, 9405 TG Assen
Postadres: Postbus 40225, 8004 DE Zwolle
088 042 42 42
www.rvo.nl (subsidies, kennis, regelgeving)