Artikel Ondernemersverenigingen

Ondernemers Contact Noordenveld

Dwazziewegen 11, 9301 ZR  Roden
info@ocn-noordenveld.nl

(06) 156 23 633

Parkmanagement Noordenveld

Dwazziewegen 11, 9301 ZR  Roden
de heer N. Borgman (parkmanager)

info@ocn-noordenveld.nl
(06) 120 92 091

Bedrijvenvereniging De Westerd

P/a De Losplaats 6,  9321 DC Peize
de heer J. Helder
(050) 50 33 500

Zakenkring Roden

Postbus 75, 9300 AB  Roden
mevrouw G. Brink
(050) 501 71 81
www.zakenkringroden.nl

Zakenkring Norg e.o.

p/a R.Koopman@sabanoord.nl
de heer R. Koopman (voorzitter)

Handelsvereniging Winkeldorp Nieuw Roden

Handelsvereniging Peize

mevrouw J. Emmens
emmens@kpnplanet.nl
050 - 5034848

Handelsvereniging Leek-Nietap

www.hvleeknietap.nl