Artikel Inkoop

De gemeente Noordenveld geeft hier informatie over inkoopbeleid, inkoopvoorwaarden, aanbestedingen en Europese aanbestedingen.

De gemeente Noordenveld heeft als overheidsorgaan een voorbeeldfunctie en wil zich als betrouwbare partner presenteren. Op het gebied van de inkopen van de gemeente streven wij naar maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van de gemeente Noordenveld.

De gemeente Noordenveld hanteert inkoopvoorwaarden. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd.
Voor leveringen en diensten worden de Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Noordenveld 2013 gehanteerd.

Voor ICT opdrachten worden de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT) gehanteerd.

Voor werken worden de UAV of UAV-GC gehanteerd. De gemeente Noordenveld werkt uitsluitend met aannemers die in het bezit zijn van VCA/VCU.

Aanbestedingen

De gemeente onderschrijft de doelstellingen van (Europese) Aanbestedingsregelgeving, namelijk:

Het openstellen van inschrijving op overheidsopdrachten voor alle bedrijven die gevestigd zijn in de Europese- en Nationale Gemeenschap (non-discriminatie).
Het stimuleren van concurrentiestelling door openbare bekendmaking van (voorgenomen) opdrachten (economische rationalisatie).

Dit houdt in dat de gemeente regelmatig aanbestedingen volgens de EG regelgeving uitschrijft. De gemeente Noordenveld publiceert alle Openbare, Niet-openbare en Europese aanbestedingen op TenderNed.

Noordenveld koopt maatschappelijk verantwoord in

De gemeente Noordenveld levert met de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) een bijdrage aan het stimuleren hiervan.
MVI betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Hiermee komt de realisatie van een circulaire economie een stap dichterbij en doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan.

Belangstellingsregistratie

Wilt u zaken doen met de gemeente Noordenveld? Maak dan uw belangstelling kenbaar en vul uw bedrijfsgegevens in op het formulier Zaken doen met de gemeente? Via deze registratie maakt u kenbaar dat u belangstelling heeft om zaken te doen met de gemeente. Wij laten u na uw registratie weten of u opgenomen wordt in de belangstellingsregistratie.

Het opnemen van uw gegevens in de belangstellingsregistratie betekent niet dat u te allen tijde meegenomen wordt in offertetrajecten. De gemeente kan contact met u opnemen wanneer er mogelijkheden zijn voor uw organisatie.

Na uw inschrijving ontvangt een e-mail met daarin een zaaknummer. Wij vragen u om dit zaaknummer te vermelden wanneer u contact heeft met de gemeente.