Artikel Verkoopprocedure Schoolstraat 3 in Een (voormalige CBS Regenboog)

Op deze pagina staat de inschrijvingsleidraad plus bijlagen voor de verkoopprocedure van de voormalige CBS Regenboog in Een.

De leidraad beschrijft de verkoopprocedure en bevat in hoofdlijnen de (rand)voorwaarden en voorschriften waaraan de inschrijving op deze verkoopprocedure dient te voldoen. Dit document verschaft inzicht in:

  • de voorwaarden en procedureregels;
  • de eisen waaraan inschrijvers minimaal dienen te voldoen;
  • de eisen waaraan de inschrijving (plan van aanpak en bieding) dient te voldoen;
  • de gegevens die bij de inschrijving dienen te worden overgelegd;
  • de modellen die moeten worden gehanteerd;
  • de wijze waarop de ontvangen inschrijvingen worden beoordeeld;
  • de wijze waarop de winnende inschrijver wordt geselecteerd.

Begeleider van de procedure

Antea Group
Adviesgroep Vastgoed & Recht
De heer mr. T.A. (Tom) Pals
Email: tom.pals@secgroep.nl